10 nowych biurowców w Warszawie oraz 8 w głównych miastach regionalnych

1155
Neptun Gdańsk

Neptun Gdańsk

Knight Frank publikuje raport na temat rynku komercyjnego w Polsce w I kwartale 2014 roku. Opracowanie zawiera analizę rynku biurowego w Warszawie i w największych miastach regionalnych, a także podsumowanie rynku handlowego i inwestycyjnego w Polsce.

Najważniejsze kwestie dotyczące rynku biurowego podsumowuje Agata Holak, konsultant w Dziale Badań Rynku Knight Frank:
– Na największych regionalnych rynkach biurowych utrzymują się optymistyczne nastroje. Wysoka dynamika podaży oraz znaczna ilość powierzchni biurowej w budowie odzwierciedlają dużą aktywność deweloperów. Mimo to, dzięki niesłabnącemu popytowi na większości rynków zaobserwowano spadek współczynnika powierzchni niewynajętej.
Według badań przeprowadzonych przez Knight Frank w I kw. 2014 roku na 6 największych regionalnych rynkach biurowych w Polsce ukończono realizację około 59.600 m kw. nowej powierzchni biurowej. Najwięcej nowej podaży wprowadzono na rynek w Trójmieście. Wśród największych ukończonych projektów należy wymienić Green Day (15.900 m kw.) firmy Skanska we Wrocławiu, I etap A4 Business Park (9.000 m kw.), zrealizowany przez Echo Investment w Katowicach, dwa projekty oddane w Trójmieście: Neptun firmy Hines (15.300 m kw.) i Euro Office Park C (7.000 m kw.) zrealizowany przez Euro Styl oraz biurowiec Pascal (5.300 m kw.), wybudowany przez firmę GTC w Krakowie.
Knight F Agata HolakOd połowy 2013 roku obserwowany jest duży wzrost aktywności deweloperów na rynkach regionalnych. Poziom podaży na etapie budowy jest obecnie o blisko 30 proc. wyższy niż odnotowywany przeciętnie w ciągu ostatnich trzech lat. Największy wolumen powierzchni w budowie zanotowano na najbardziej rozwiniętych rynkach, tj. w Krakowie (122.000 m kw.) i we Wrocławiu (91.300 m kw.). Na szczególną uwagę zasługuje również aktywność deweloperów w Poznaniu i Katowicach. Powstaje tam odpowiednio 67.700 m kw. i 52.100 m kw., co jest równe 26 i 24 proc. istniejących zasobów.
Aktywność najemców w I kw. 2014 roku nadal utrzymywała się na stabilnym poziomie obserwowanym na rynkach regionalnych już od 2 lat. W I kw. 2014 roku niekwestionowanym liderem pod względem ilości powierzchni wynajętej był Kraków, gdzie podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię około 39.300 m kw., w tym 7 z 10 największych transakcji zawartych od stycznia do końca marca tego roku na rynkach regionalnych.
W minionym kwartale zaobserwowano spadek poziomu pustostanów na badanych rynkach regionalnych z wyjątkiem Trójmiasta. Najwyższy poziom pustostanów, choć systematycznie maleje, nadal utrzymuje się w Łodzi (15,6 proc.), natomiast najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się w Krakowie, gdzie dostępne na wynajem jest zaledwie 4,3 proc. oferowanych zasobów.
W I kw. 2014 roku na analizowanych rynkach obserwowana była względna stabilizacja ofertowych stawek czynszu. Mając na uwadze znaczące rozmiary podaży w budowie, należy się jednak spodziewać zniżkowej presji na czynsze efektywne.
Knight F Bożena KozlowskaRynek handlowy podsumowuje Bożena Kozłowska, konsultant w Dziale Badań Rynku Knight Frank:
Pierwszy kwartał 2014 roku na rynku nieruchomości handlowych w Polsce był powrotem do wzmożonej aktywności deweloperskiej na mniejszych rynkach handlowych (miasta nie wchodzące w skład aglomeracji). Na rynek tych miast wprowadzono projekty handlowe o całkowitym wolumenie 150.000 m kw., podczas gdy spośród głównych aglomeracji jedynie w Szczecinie ukończono jeden projekt o wielkości zaledwie 5.000 m kw.
Największym projektem handlowym, którego budowa ukończyła się w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku jest Atrium Felicity w Lublinie. Jest to jedno z pięciu największych centrów handlowych w Polsce o powierzchni wynoszącej 75.000 m kw.
Biorąc pod uwagę wolumen powierzchni handlowej będącej obecnie w budowie, należy zwrócić uwagę, iż 67 proc. tej powierzchni zostanie wprowadzone na rynki średniej i małej wielkości. Projektami o największej skali realizowanymi na mniejszych rynkach są Park Handlowy Kwadrat w Białymstoku (51.000 m kw.) czy Galeria Warmińska w Olsztynie (38.000 m kw.). Ponadto na etapie budowy znajdują się dwa centra wyprzedażowe, które będą pierwszymi obiektami tego formatu zlokalizowanymi poza ośmioma głównymi rynkami w Polsce – w Lublinie i Białymstoku.