PHN preferuje nieruchomości komercyjne

1043
PHN Tower

PHN Tower

Optymalizacja portfela nieruchomości, wygaszenie działalności deweloperskiej w sektorze mieszkaniowym, poprawa efektywności funkcjonowania grupy oraz skoncentrowanie się osiągnięciu pozycji największej spółki inwestującej na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w Polsce – to najważniejsze cele Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości na najbliższe miesiące i lata.

 

Wojciech Papierak, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości ogłosił wyniki finansowe za 2012 rok i określił plany na następny okres. Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości wypracowała w 2012 roku 140 mln zł przychody z najmu wobec 139 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto PHN wyniosła 185,8 mln zł netto wobec 158,5 mln zł na minusie rok wcześniej. Na wynikach finansowych grupy odbiło się negatywnie w zeszłym roku przeszacowanie wartości godziwej nieruchomości. Zdaniem szefa spółki ostatni rok upłynął pod presją debiutu giełdowego. Ostatecznie spółka zadebiutowała 13 lutego tego roku.
Widoczne są pierwsze efekty restrukturyzacji i optymalizacji operacyjnej: wynik na sprzedaży brutto w segmencie najmu wzrósł w 2012 roku do 69,5 mln zł z 51,6 mln zł rok wcześniej. Udało nam się zredukować koszty administracyjne pomimo dodatkowych nakładów na restrukturyzację i pierwszą ofertę publiczną. Wynik operacyjny mierzony skorygowaną EBITDA wzrósł w 2012 roku do 25,2 mln zł z 19,4 mln zł w 2011 roku – komentuje Włodzimierz Stasiak, członek zarządu ds. finansowych.
Dodał on, że optymistyczny wariant wyjścia z mieszkaniówki to rok 2015, a pesymistyczny to 2016 roku. Jednocześnie spółka jest gotowa na rozpoczęcie inwestycji deweloperskich w sektorze biurowym. Do końca miesiąca zostanie wyłoniony partner, z którym powstanie wieżowiec PHN Tower przy rondzie ONZ w Warszawie. Biurowiec miałby mieć 140-150 metrów wysokości. Są już wydane warunki zabudowy dla inwestycji.
Jednocześnie grupa zamierza pozbyć się nieruchomości niezwiązanych z podstawową jej działalnością. Obecnie prowadzone są zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży siedmiu nieruchomości. W marcu 2013 roku zawarło pierwszą umowę przedwstępną na zbycie jednej niezabudowanej nieruchomości. W ciągu najbliższych 3-4 lat powinno zmienić właściciela około 90 pobocznych aktywów (budynki mieszkalne, wille, działki, nieprzeznaczone do celów inwestycyjnych i inne). Wartość aktywów przeznaczonych na sprzedaż jest szacowana na około 600-700 mln zł.
Jest wola, żeby zbywać te nieruchomości, ale nie będziemy tego robić, jeśli ceny będą poniżej wyceny nieruchomości – zapewnia Włodzimierz Stasiak.

Źródło: Eurobuild CEE