Rośnie wartość polskich nieruchomości

1067

 

Dział Wycen międzynarodowej firmy doradczej JLL podsumował rok 2015 na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Według rzeczoznawców JLL miniony rok charakteryzował się wyjątkowo dużą aktywnością inwestorów.

Pod względem wolumenu transakcji, był to kolejny rekordowy rok. Wartość ubiegłorocznych transakcji sięgnęła 4,1 mld euro, co stanowi drugi najlepszy wynik w historii rynku. Inwestorzy byli najbardziej aktywni w segmencie nieruchomości handlowych, w którym właścicieli zmieniły projekty o łącznej wartości 2,26 mld euro, następnie biurowym – 1,27 mld euro i magazynowym – 473 mln euro.
W wyniku dużego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, odnotowano obniżenie stóp kapitalizacji (praktycznie we wszystkich sektorach), co przełożyło się na wzrost wartości nieruchomości.
W najbliższym okresie spodziewamy się utrzymania tego trendu. Jednakże w dłuższej perspektywie czasu obniżanie jedynie stóp kapitalizacji może nie wystarczyć, aby wartości nieruchomości rosły, konieczny byłby wzrost czynszów, a na to raczej się nie zanosi, obserwując czynszową walkę o najemcę – powiedział Marek Jamro, dyrektor Działu Wycen JLL w Polsce.
2015 był rokiem najwyższej aktywności najemców w historii rynku biurowego w Polsce. Zawarto umowy na ok. 1,5 mln mkw., z czego aż 834.000 mkw. przypadło na Warszawę. W ciągu roku czynsze w Warszawie nieznacznie spadły: w Centrum z 22-24 euro do 21-23,5 euro za mkw. Stawki poza Centrum wahają się od 11 do 18 euro za mkw. miesięcznie. Presja zniżkowa ma odzwierciedlenie głównie w czynszach efektywnych, które są średnio 15-20 proc. niższe od stawek transakcyjnych. Poza Warszawą, najwyższe czynsze transakcyjne pozostawały na relatywnie stałym poziomie. Na koniec 2015 r. miesięczne stawki wahały się od 11–12 euro za mkw. w Lublinie do 14–14.5 euro za mkw. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. W związku z rosnącą konkurencją między projektami stawki te mogą ulec nieznacznemu obniżeniu w 2016 r.
To był także bardzo intensywny rok na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. W ciągu 12 miesięcy do użytku oddano aż 502.000 mkw. nowej powierzchni w centrach handlowych, znacznie więcej niż w 2014 r., kiedy rynek wzbogacił się o 332.000 mkw. i jednocześnie najwięcej od 2009 r. W 2015 r. odnotowano wzrost stawek „prime” w aglomeracjach Warszawy (do poziomu 110-130 euro za mkw. miesięcznie), Poznania (do 45-50 euro), Krakowa (do 50-55 euro) i Trójmiasta (do 47-50 euro). Średnie czynsze w miastach regionalnych pozostały na stabilnym poziomie.
Również popyt na rynku magazynowym był rekordowy – w 2015 roku zawarto umowy najmu na 2,22 mln mkw. Średnie czynsze bazowe za powierzchnię w parkach magazynowych poza granicami miast wynoszą od 2,6 do 4,5 euro za mkw. miesięcznie.
Firma JLL wyceniła w 2015 roku ponad 700 nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości przekraczającej 21 mld euro. Szczególnie dużą aktywność odnotowaliśmy w sektorze nieruchomości handlowych oraz magazynowych, co miało swoje odzwierciedlenie w dużej liczbie wycen dla potrzeb transakcyjnych – mówi Jakub Kleban, dyrektor Działu Wycen JLL w Polsce.
Doradzaliśmy również przy wielu nowych projektach z sektora nieruchomości biurowych, hotelowych i mieszkaniowych w Warszawie, jak i miastach regionalnych. Oprócz wycen związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości zauważyliśmy również wzrost zapotrzebowania na wyceny dla potrzeb finansowania nieruchomości – dodaje Małgorzata Żółtowska, dyrektor Operacyjny JLL, Dyrektor Działu Wycen w Europie Środkowo–Wschodniej JLL.