Nowy pomysł na plac Defilad

1163
plac Defilad

plac Defilad

W pierwszym tygodniu września zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na projekt siedziby Centrum Sztuki Nowoczesnej (CSN) oraz TR Warszawa, które powstać mają na warszawskim placu Defilad.

Przez siedem miesięcy komitet sterujący do spraw realizacji przedsięwzięcia pracował nad inwestycją. Zbadaliśmy wszystkie ryzyka i jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia inwestycji – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Watlz, prezydent miasta st. Warszawy.
Wybór nowego projektu architektonicznego nastąpi na początku 2014 roku. Złożenie pozwolenia na budowę przewidziano na połowę 2015 roku, a rozpoczęcie budowy w połowie 2016 roku.
Wprowadzone zmiany przez Radę Miasta w miejscowym planie zagospodarowania pozwalają na zmianę koncepcji projektu. Powstaną dwa niezależne budynki, ale w jednej bryle. Zmniejszy się również ich powierzchnia do około 25 tys. mkw. – dodał Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta Warszawy.
Do momentu otrzymania pozwolenia na budowę inwestycja będzie prowadzona wspólnie przez CSN oraz TR Warszawa. Następnie muzeum poprowadzi budowę swojej części obiektu, która jest finansowana z kredytu bankowego zaciągniętego na 30 lat. Teatr będzie się starał o otrzymanie dodatkowych funduszy na budowę siedziby z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W maju zeszłego roku stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, nadzorujący w imieniu miasta Warszawa realizację umowy na projekt siedziby Centrum Sztuki Nowoczesnej odstąpił od zawartych kontraktów z projektantem muzeum – architektem Christianem Kerezem i jednocześnie wezwał go do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ponad 5,43 mln zł.

Źródło: Eurobuild CEE