Griffin Group nabywa nieruchomości od Domu Słowa Polskiego

1158
Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego

Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego

Inwestor wylicytował od Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” nieruchomości przy ul. Miedzianej, o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m kw. wraz ze znajdującymi się na ich terenie budynkami. Finalizacja transakcji zaplanowana jest na styczeń przyszłego roku.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z posiadanym przez Griffina terenem, zakupionym w grudniu 2013 roku, na którym znajduje się centrum handlowe oraz zakupionymi w lipcu tego roku działkami przy ul. Miedzianej i Pańskiej.
Widzimy potencjał inwestycyjny w tej części miasta i konsekwentnie zwiększamy tu nasz stan posiadania. Już w tej chwili dysponujemy największą możliwą do komercyjnego wykorzystania przestrzenią w tzw. biznesowym centrum miasta i rozważamy kolejne akwizycje w tym rejonie – mówi Piotr Fijołek, partner w Griffin Real Estate.
Inwestor na razie skupia się na ukończeniu procesu akwizycji. Plany dotyczące zagospodarowania nieruchomości, która po dzisiejszym przetargu obejmuje już 5,5 ha, będzie ujawniał w późniejszym okresie. Zapewnia natomiast, że do końca 2017 roku odwiedzający centrum handlowe przy ul. Towarowej 22 będą mogli bez przeszkód robić tam zakupy, a najemcy prowadzić swoje punkty handlowe.