ZOBAL rozbudowuje zakład w Trzciance

1155
ZOBAL Trzcianka

ZOBAL Trzcianka

ZOBAL – przedsiębiorstwo specjalizujące się w obróbce aluminium – rozpoczęło kolejną inwestycję w Trzciance w Wielkopolsce, która swoim zakresem obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym.

Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji w Polsce i na wielu rynkach europejskich. W celu zwiększenia potencjału produkcyjnego oraz szerszego zaopatrzenia klientów w produkty najwyższej jakości firma rozpoczęła kolejną inwestycję polegającą na budowie hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni 2680 m kw.
Projektowany obiekt będzie zlokalizowany na terenie istniejącego zakładu w Trzciance. Inwestycję zrealizuje firma Amwin w formule „projektuj-buduj”. Do zakresu prac Amwin należy przygotowanie koncepcji, pełnobranżowego projektu budowlanego, kompleksowa budowa hali wraz z budynkiem socjalno-biurowym i serwisowanie obiektu w przyszłości.
Planowana inwestycja to druga realizacja firmy Amwin dla inwestora z Siedliska. W 2010 roku zaprojektowała ona i wybudowała dla firmy ZOBAL halę produkcyjną wraz z częścią socjalno-biurową o powierzchni 1000 m kw. W projektowanej inwestycji szczególnie ważne było nawiązanie do architektury istniejącej zabudowy. Przygotowano opracowanie projektowe, które swoim zakresem uwzględniało skalę istniejących obiektów, charakter zabudowy, otaczający krajobraz oraz wykorzystanie nowoczesnych materiałów. Nowa hala będzie również dostosowana wysokością do istniejącego budynku, a także zachowano podobne proporcje otworów okiennych.
Elewacja biurowca zostanie wykonana przy wykorzystaniu aluminiowych paneli kompozytowych, żaluzji ściennych oraz elementów z cegły starobrowarnej, nawiązującej stylem do istniejącego w sąsiedztwie obiektu. Wykorzystanie w elewacji biurowca fasad szklanych na profilach aluminiowych zapewni również odpowiednie doświetlenie pomieszczeń biurowych. Hala produkcyjno-magazynowa zostanie wykonana w nowoczesnej technologii konstrukcji stalowej, umożliwiającej szybką realizację. Z kolei budynek biurowy zostanie wykonany w technologii tradycyjnej ze stropami z prefabrykowanych płyt kanałowych.
Wykonawca odpowiedzialny jest również za wykonanie instalacji zasilania elektrycznego wraz z dostawą kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA, kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych, jak również zagospodarowanie terenu i wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Prace budowlane będą realizowane od września 2015 do kwietnia 2016 r.