Moratorium Polimex-Mostostal

1300

Centrum Chopinowskie w Warszawie – jedna z realizacji Polimex-Mostostal. Źródło: Polimex-Mostostal.
 

Firma Polimex-Mostostal podpisała moratorium, umożliwiające jej na 4-miesięczne na negocjacje z wierzycielami finansowymi ws. warunków finansowania dłużnego.

Polimex-Mostostal jest firmą o inżynieryjno-budowlanym profilu działalności. Spółka świadczy usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego i ogólnego, budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Polimex-Mostostal jest największym w Polsce producentem i eksporterem wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych. 

Stan zadłużenia firmy spowodował, że Polimex-Mostostal, w sprawie powstrzymania się od żądań istniejącego zadłużenia finansowego, podsiał z bankami oraz obligatariuszami  moratorium. Wierzyciele nie będą przyśpieszać terminów spłaty zadłużenia, ani nie zdecydują sie na postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Dotychczas współpracujące banki udostępnia i odnowią spółce kredyty odnawialne.

W przeciągu 4 miesięcy Polimex-Mostostal uzgodni z wierzycielami zmianę warunków udzielonego spółce finansowania obejmujące odroczenie terminów spłat oraz poziomy wskaźników finansowych, które będą obowiązywały spółkę. Będziemy również analizować adekwatność poziomu kapitałów własnych spółki do skali i ryzyk prowadzonego biznesu- powiedział Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Dodał także, że spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, generującą przepływy pieniężne, rozlicza się z podwykonawcami i dostawcami na bieżąco. 

Polimex-Mostostal zgromadził ogromny portfel podpisanych kontraktów, który sięga kilkunastu miliardów zł. Zapewnia to realizację większości budżetu w bieżącym roku oraz stanowi solidną podstawę dla prowadzonej działalności w latach kolejnych. Na to nakładamy ścisłą, wewnętrzną dyscyplinę finansową i obniżamy koszty funkcjonowania – uzupełnia Konrad Jaskóła. 

Źródło: poznanskie-nieruchomosci.pl

www.platforma-deweloperska.pl