URBANO planuje nowe inwestycje mieszkaniowe

1328
u 3

u 3

Biuro planowania i obsługi inwestycji URBANO z Poznania na rok 2015-2017 przygotowało nowe inwestycje mieszkaniowe w rozmaitych lokalizacjach.

Inwestorem zadań są spółki powiązane kapitałowo z URBANO. Deweloper w latach 2007-2012 realizował obiekt Willa Urbano w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 41A, na Urbanowie. Obiekty będą identyfikowane marką dewelopera – „Willa Urbano”

Willa Urbano przy ul. Suchej w Poznaniu

Teren Głównej aktualnie nie jest wysoko ceniony przez mieszkańców Poznania, między innymi z uwagi na fakt dewastacji dzielnicy po likwidacji obiektów przemysłowych. Przez osiedle przepływa rzeka Główna, a w okresie międzywojennym istniał tam sztuczny staw. Wyjątkowe ukształtowanie terenu oraz bogata flora czyni to miejsce – podobnie jak Sołacz ceniony przez mieszkańców Poznania – wyjątkowym. Wzdłuż rzeki w sercu dzielnicy zlokalizowany jest park miejski odbudowany w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Uroczy park miejski cechuje duża różnica poziomów terenu.
Inwestycja Urbano przy ul. Suchej planowana jest do realizacji na osiedlu Główna w latach 2015-2016 jako budynek wielorodzinny. W budynku Willa Urbano przy ulicy Suchej powstanie 20 lokali mieszkalnych na sprzedaż. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie około 1.000 mkw.

u 1

Willa Urbano przy ul. 1 Maja w Wąsoszu

Planowana do realizacji inwestycja powstanie w latach 2015/2016 w centrum miasta Wąsosz (woj. dolnośląskie), na rozwidleniu głównych ulic, jako budynek wielorodzinny. Projekt budynku jest stylizowany na zabytkową kamienicę – podobną do zlokalizowanych na rynku w Wąsoszu. Dokumentacja uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków we Wrocławiu została skompletowana przez dewelopera w styczniu 2015 roku.
W budynku Willa Urbano w Wąsoszu powstanie 14 lokali mieszkalnych na sprzedaż. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wyniesie około 1.000 mkw.

Willa Urbano przy ulicy Grudzieniec w Poznaniu

Willa Urbano przy ul. Grudzieniec planowana jest do realizacji na osiedlu Sołacz w latach 2015-2017 jako budynek wielorodzinny, stylizowany na zabytkową willę miejską – podobną do zlokalizowanych w Poznaniu na Sołaczu. Decyzja o warunkach zabudowy dla zmierzania inwestycyjnego została wydana przez UM Poznania w grudniu 2014 roku. Teren inwestycji oddalony jest zaledwie 1.400 metrów od budynku Willi Urbano przy ulicy Piątkowskiej.
Teren Sołacza jest wysoko ceniony przez mieszkańców Poznania między innymi za ciekawą architekturę oraz bogatą zieleń. Pierwsze wille na trenie dzisiejszego Sołacza powstawały już od końca dziewiętnastego wieku, a więc jeszcze przed parcelacją terenów z przeznaczeniem na kolonię willową osiedla Sołacz i włączeniem Sołacza do Poznania, które miało miejsce w roku 1908. Autorem projektu osiedla jest Joseph Stübben.
W budynku Willa Urbano przy ulicy Grudzieniec powstanie 12 lokali mieszkalnych na sprzedaż. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie około 1.000 mkw.

u 2

Willa Urbano przy ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2016-2017 jako budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią handlowo-usługową na działce 135, obręb Jeżyce położonej w Poznaniu przy ulicy Wawrzyniaka 19. Ustalona w drodze decyzji o warunkach zabudowy z dnia 10.10.2012 roku powierzchnia zabudowy wynosi 65 proc. powierzchni terenu. Pięciokondygnacyjny budynek pomieści 36 lokali.
Aktualnie na tej nieruchomości znajduje się siedziba biura URBANO, która po realizacji nowej zabudowy zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji.

Willa Urbano przy ulicy Grudzieniec, Willa Urbano przy ulicy Suchej, Willa Urbano w Wąsoszu, Willa Urbano przy ulicy Wawrzyniaka, tak jak i Willa Urbano przy ulicy Piątkowskiej są projektowane przez zespół planowania i obsługi inwestycji URBANO jako budynki wielolokalowe, cztero-pięciokondygnacyjne, obsługiwane przez dźwigi windowe.

Więcej informacji na temat inwestycji w biurze dewelopera www.urbano.pl