Twierdza Modlin w rękach firmy Konkret

1188
twierdza Modlin

twierdza Modlin

Poznańska firma deweloperska Konkret stała się właścicielem Twierdzy Modlin. Było to dziewiąte podejście do zbycia zabytkowej fortyfikacji przez AMW.

Poniedziałkowy przetarg na sprzedaż Twierdzy Modlin przez Agencję Mienia Wojskowego zakończył się wynikiem pozytywnym. Do licytacji przystąpiło dwóch oferentów, a nieruchomość po dwóch postąpieniach wylicytowano ostatecznie za 35 mln 700 tys. złotych. Zwycięzca przetargu zapłaci jednak tylko połowę tej kwoty, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Kandydatem na nabywcę została firma Konkret SA z Poznania, która jest twórcą Park Hotel and Residence w Poznaniu.
– Dzięki temu ten wyjątkowy zabytek wraz z najdłuższym w Europie budynkiem koszar będzie mógł odzyskać swój dawny blask. 93 procent zysków po sfinalizowaniu transakcji Agencja Mienia Wojskowego przekaże na modernizację techniczną polskiej armii – mówi Małgorzata Golińska, rzeczniczka AMW.
Modlińskie fortyfikacje trafiły pod młotek już po raz dziewiąty. Cena wywoławcza za 58 ha gruntu oraz zabytkowe zabudowania wynosiła 35 mln złotych i w porównaniu do ostatniego kwietniowego przetargu była niższa aż o 21 mln złotych. Atrakcyjna cena przełożyła się również na większe zainteresowanie licytacją, do której po uprzedniej wpłacie wadium przystąpiły dwa podmioty – deweloper oraz dwie osoby fizyczne. Ostatecznie po dwóch postąpieniach Twierdzę Modlin wylicytowano za 35 mln 700 tys. złotych. Kandydatem na nabywcę została działająca na krajowym rynku firma deweloperska, która po uwzględnieniu bonifikaty zapłaci 17 mln 850 tys. złotych.
– Zwycięzca przetargu – poznańska firma Konkret SA – nie ujawnił jeszcze planów związanych przyszłym zagospodarowaniem nieruchomości – stwierdza M. Golińska
Zgodnie z nowymi zaleceniami konserwatora zabytków, opracowanymi pod koniec ubiegłego roku, dawne koszary obronne będzie można zaadaptować na cele użytkowe, mieszkalne, hotelowe, usługowe, kulturalne i turystyczne. Wykluczono jednak przystosowanie całości koszar wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dodatkowo, w specjalnych załącznikach graficznych oznaczone zostały już istniejące budynki i budowle wraz z opisem prac koniecznych do wykonania przez nowego właściciela. Na planach wskazano miejsca, w których będzie można wprowadzić nowe budynki oraz te obiekty zabytkowe i historyczne, które będą mogły być nadbudowane. Możliwe będzie także odtworzenie mostów przez fosę.

twierdza Modlin 1
Konserwator doprecyzował również pojęcia używane w swoich zaleceniach, tworząc słownik wybranych terminów fortyfikacyjnych i konserwatorskich. Dopuszczone zostały również takie przekształcenia wtórnych elementów konstrukcji i elewacji oraz zmiana historycznych podziałów wnętrz, które są niezbędne ze względu na standardy bezpieczeństwa, obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wymogi sanitarne czy użytkowe.
Nowe zalecenia umożliwiają też wprowadzenie podziemnych parkingów i dojazdów, form małej architektury oraz niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych. Utrzymany został wymóg dotyczący tego, że teren cytadeli powinien pozostać ogólnodostępny, podobnie jak część wnętrz oraz części budynku koszar wraz z tarasami widokowymi na Wieży Tatarskiej i Wieży Białej.
Twierdza Modlin to nazwa dawnego kompleksu fortyfikacyjnego z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem umocnień i zabudowań. To jeden z największych i najlepiej zachowanych przykładów architektury obronnej w Europie. Jej historia sięga czasów napoleońskich, a dalsza rozbudowa nastąpiła w okresie carskim.
Powojskowe nieruchomości w Modlinie Agencja Mienia Wojskowego zaczęła sukcesywnie przejmować od połowy 2001 roku. Sama Cytadela została przekazana do AMW 31 grudnia 2003 roku, ale wpis do księgi wieczystej o własności AMW jako reprezentanta Skarbu Państwa nastąpił w kwietniu 2006 roku. Po raz pierwszy modlińskie fortyfikacje wystawiono na przetarg 10 grudnia 2008 roku. Wówczas cena wywoławcza wynosiła 220 mln złotych.