Tor Wyścigów Konnych czeka kolejny etap modernizacji

1427
Służewiec tor 1

Służewiec tor 1

Zgromadzenie Wspólników Totalizatora Sportowego podjęło strategiczną decyzję w sprawie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Spółka otrzymała zgodę Ministerstwa Skarbu na przeznaczenie rekordowej kwoty ponad 26 mln zł na kolejne kluczowe inwestycje na terenie obiektu. Budżet Totalizatora Sportowego na ten cel, razem z odpisem z zysku, wynosi niemal 36 milionów złotych.

W latach 2009-2012 Totalizator Sportowy zainwestował na Służewcu 14,7 miliona złotych na najpilniejsze remonty, które pozwoliły na realizowanie funkcji podstawowej toru, czyli organizowanie wyścigów konnych. Większość środków z puli posiadanych 36 milionów złotych zostanie spożytkowana na remonty I i II trybuny. Modernizacji poddana zostanie infrastruktura sanitarna, w tym gnojowniki. Wybudowana zostanie magistrala energetyczna dla całego kompleksu. Odrestaurowanych zostanie ponadto pięć budynków stajni. Na terenie toru planowane jest również stworzenie ścieżek rekreacyjnych, na których mieszkańcy Warszawy mogliby w lecie biegać, uprawiać nordic-walking lub w zimie poruszać się na nartach biegowych.
Kluczowe dla statusu Toru na Służewcu jest przywrócenie do użytku Trybuny II, która zapewni do 3400 zadaszonych miejsc dla widzów, a tym samym pozwoli na spełnienie wymogu minimum 2000 takich miejsc, stawianego torom wyścigów konnych I kategorii. Do tej pory Trybuna II była wyłączona
z użytkowania. Zgodnie z zapowiedziami Totalizatora Sportowego terminy zawarte w przetargu na I etap modernizacji tego obiektu pozwolą na udostępnienie go widzom już podczas Gali Derby 2014.
Przyjęty budżet oraz zawarte w nim plany modernizacyjne pozwolą na wejście w zupełnie nowy etap naszej obecności na Służewcu. Przez ostatnie 5 lat prowadziliśmy staranne prace, które pozwoliły na stopniowe odbudowanie infrastruktury wyścigowej w zakresie umożliwiającym organizację gonitw. Jestem pewny, że efektem najbliższych prac, szczególnie modernizacji Trybuny II, będzie zwiększenie komfortu oglądania wyścigów i rozwinięcie oferty Służewca. Zdajemy sobie sprawę, iż odbudowanie świetności tego obiektu wiąże się z jeszcze większymi nakładami. Krok po kroku realizujemy przyjętą strategię – podkreśla Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego.
Oprócz najpilniejszych modernizacji, które są prowadzone w ramach budżetu Totalizatora Sportowego, niemal 130-hektarowy teren toru został umownie podzielony na 8 obszarów inwestycyjnych. Projekt zakłada wprowadzenie partnerów zewnętrznych, którzy w ramach określonego przez Totalizator planu wybudują odpowiednią infrastrukturę i będą z niej czerpać zyski na mocy umowy poddzierżawy.
Po ustaniu umowy teren wraz z naniesieniami wróci do właściciela – Skarbu Państwa.

***

Dokładny wykaz planowanych prac modernizacyjnych, wraz z zatwierdzonymi nakładami finansowymi (maksymalne kwoty brutto do wykorzystania):
1. Wybudowanie stacji transformatorowej PZO i instalacja techniczna – 1.230.000 zł;
2. Rozbiórka hotelu robotniczego (prace rozbiórkowo-budowlano-instalacyjne) – 270.000 zł;
3. Trybuna I – modernizacja i konserwacja – 10.935.000 zł.
Przetarg na stację trafo jest w trakcie rozstrzygnięcia; także przetarg na projekt zamienny dla Trybuny I w trakcie rozstrzygnięcia.
Uruchomienie przetargu na prace na Trybunie I (elewacja, stolarka okienna) rozpoczną się po wykonaniu projektu zamiennego.
Uzyskana zgoda pozwoli na wykonanie II i III etapu remontu konserwatorskiego Trybuny I.
W etapie II przedmiotem robót jest wykonanie trafostacji w Trybunie I. Trafostacja w Trybunie I, przyłączona linią kablową SN do stacji PZO, służyć będzie do zasilenia w energię elektryczną obiektów tej trybuny (biurowca, dżokejki, trybuny), zespołu obiektów siodlarni, toru głównego z wieżą sędziowską, a także terenów imprez okolicznościowych między trybunami oraz w rejonie Parku Francuskiego.
W etapie III przedmiotem robót jest wykonanie prac modernizacyjno-remontowych trybuny. Pomieszczenia piwnic zostaną osuszone, zaimpregnowane, zaizolowane i wyremontowane (nowe tynki, podłogi, stolarka). Wymieniona zostanie ślusarka elewacyjna. Wykonany zostanie także remont części pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Wykonany będzie także system oddymiania, drzwi i klap pożarowych, na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej, która zostanie wykonana w ramach prac etapu III.
4. Trybuna II – I etap modernizacji i konserwacji – 10.500.000 zł.
Trybuna II – postępowanie zostało uruchomione w ubiegłym tygodniu i termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 25 lipca, przetarg powinien rozstrzygnąć się do połowy sierpnia, a prace rozpoczną się w ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu wyboru.
Uzyskana zgodna pozwoli na realizację I etapu remontu konserwatorskiego.
W etapie I przedmiotem robót jest rozpoczęcie remontu konserwatorskiego Trybuny II. Dotyczy on realizacji podstawowych prac w ramach remontu kapitalnego budynku.
Prace obejmować będą wzmocnienie i naprawę elementów konstrukcyjnych dachu, docieplenie i wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz świetlików. Ważnym elementem jest ponadto naprawa uszkodzonych konstrukcji trybun zewnętrznych i tarasów. Wykonane będą wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczna w zakresie udostępnienia toalet dla publiczności w przyziemiu i suterenie. Czynności te poprzedzone zostaną wykonaniem prac rozbiórkowych w celu odkrycia skorodowanych elementów konstrukcji przed ich naprawieniem i odgrzybieniem. W etapie I wykonana będzie ponadto położona na zewnątrz budynku stacja redukcyjna gazu oraz stacja transformatorowa.
5. Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych – 930.000 zł;
6. Modernizacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej – stajnie północne, rejon centralny, stajnie południowe – 580.000 zł;
7. Modernizacja gnojowników – 1.330.000 zł;
8. Zaprojektowanie i zbudowanie wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych – 2.400 m oraz 1000 m – 526.000 zł.