Startuje kolejny etap Business Garden Warszawa

1107
Business Garden Warszawa calosc

Business Garden Warszawa calosc

Vastint Poland podpisał z firmą HOCHTIEF Polska umowę na realizację pięciu budynków biurowych, które stanowią uzupełnienie I etapu kompleksu biurowego Business Garden Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Zakres robót obejmuje również wykonanie infrastruktury technicznej, drogowej oraz parku architektury krajobrazu. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na początek 2017 roku.
Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland powiedział:
Rozpoczynamy realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu Business Garden Warszawa. Przed generalnym wykonawcą stoi duże wyzwanie ze względu na skalę przedsięwzięcia. Jest to pięć budynków o całkowitej powierzchni około 102.000 m kw. Powierzenie tego zadania firmie, która realizowała pierwszy etap inwestycji jest logicznym krokiem i gwarancją, że zostanie zakończona zgodnie z harmonogramem. W ciągu dwóch najbliższych lat powstanie tu wspaniały kompleks oferujący komfortowe miejsce pracy dla kilku tysięcy osób.
W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie pięć budynków biurowych wraz z usługami towarzyszącymi o całkowitej powierzchni najmu około 56.000 m kw. Cztery budynki będą miały po siedem kondygnacji naziemnych i po dwie podziemne przeznaczone na garaże i pomieszczenia techniczne. Jeden budynek zaprojektowano jako obiekt z jedną kondygnacją podziemną. Obiekty zostaną wykonane w konstrukcji mieszanej, tj. część podziemna w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro, w technologii tzw. „białej wanny”, zaś część nadziemna będzie wykonana z elementów prefabrykowanych.
Budynki zostaną zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań projektowych i technicznych, zgodnie z wytycznymi certyfikacji według standardów LEED Platinum. Wyróżniającą cechą inwestycji są otaczające ją powierzchnie zielone. Sześćdziesiąt procent działki zajmą elementy architektury krajobrazu, w tym m.in. zielone dachy, zieleńce z charakterystycznymi wysokimi trawami, drzewa oraz zbiorniki wodne.
Inwestorem i deweloperem kompleksu jest spółka Vastint Poland, należąca do Inter IKEA Property Division. Autorem projektu jest pracownia architektoniczna JSK, od maja br. również najemca Business Garden. Warszawski kompleks jest trzecim projektem realizowanym przez firmę Vastint pod marką Business Garden w Polsce. W październiku ruszyła budowa pierwszego etapu Business Garden Wrocław, natomiast na początku 2015 roku zostanie oddany do użytku pierwszy etap Business Garden Poznań.

HOCHTIEF jest jednym z koncernów budowlanych o największym międzynarodowym zasięgu na świecie. Firma specjalizuje się w realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, wykonywanych również w modelach koncesyjnych. Koncern prowadzi działalność w segmentach infrastruktury transportowej, energetycznej, socjalnej/miejskiej oraz w przemyśle górniczym.
HOCHTIEF osiągnął w 2013 roku przychody ze sprzedaży wysokości ponad 25 mld euro. Koncern zatrudnia blisko 71 tys. pracowników i prowadzi działalność na wszystkich znaczących rynkach świata. W Australii koncern zajmuje pozycję lidera rynku poprzez spółkę-córkę Leighton. W USA, na największym rynku budowlanym świata, HOCHTIEF zajmuje poprzez swoją spółkę-córkę Turner pierwsze miejsce wśród generalnych wykonawców projektów budowlanych, natomiast poprzez Flatiron należy do najważniejszych firm w sektorze budownictwa infrastruktury transportowej. Ze względu na swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju HOCHTIEF od 2006 roku wymieniany jest w Dow Jones Sustainability Indexes.

HOCHTIEF Solutions łączy obszary głównej działalności koncernu HOCHTIEF w Europie i w wybranych obszarach na świecie. HOCHTIEF Solutions jest zarządzającą spółką koncernu w regionie Europy. Firma planuje, realizuje, buduje, obsługuje nieruchomości i projekty infrastrukturalne oraz zarządza nimi. Spółka zajmuje pozycję lidera rynku i innowacyjnych rozwiązań w wielu regionach i segmentach.

HOCHTIEF Polska jest spółką należącą do HOCHTIEF Solutions. Firma specjalizuje się w budownictwie obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych dla inwestorów publicznych i prywatnych. Oferta firmy obejmuje realizację głównie obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-rozrywkowych, jak również mostów, wiaduktów, tuneli, stadionów, portów morskich i lotniczych oraz projektów w sektorze energetycznym realizowanych w technologiach węglowych, gazowych, gazowo-parowych, termicznego przekształcania odpadów i wiatrowych. Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie.
HOCHTIEF Polska jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy ośmiu generalnych wykonawców, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.