Rynek powierzchni handlowych w nieustannym rozwoju

1058
Posnania północ

Posnania północ

Polish Retail Research Forum (PRRF) opublikowało dane dotyczące rynku centrów handlowych w Polsce w II połowie 2015 roku. Wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wciąż przybywa.

Dane rynkowe zostały przygotowane wspólnie przez zespół analityków i obejmują swoim zakresem zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytku, podaż znajdującą się w budowie oraz poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową (m kw./1000 mieszkańców). PRRF publikuje również dane o powierzchni niewynajętej dla piętnastu głównych rynków handlowych w Polsce.
Na koniec grudnia 2015 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wyniosły ponad 10,8 mln m kw. GLA w ramach 464 obiektów handlowych.
Największymi rynkami handlowymi pozostają niezmiennie aglomeracja warszawska (niemal 1,5 mln m kw. GLA) oraz konurbacja katowicka (ponad 1,1 mln m kw. GLA). Wśród ośmiu głównych aglomeracji najmniejszym zasobem nowoczesnej powierzchni handlowej charakteryzuje się aglomeracja szczecińska (273 tys. m kw. GLA).
Wśród ośmiu największych rynków handlowych w Polsce największym poziomem nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową niezmiennie charakteryzują się aglomeracja wrocławska (817 m kw./1000 mieszkańców) oraz poznańska (765 m kw./1000 mieszkańców). Najniższy poziom wskaźnika notowany jest natomiast w aglomeracji szczecińskiej (489 m kw./1 000 mieszkańców).
Od lipca do grudnia ub.r. zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wzrosły o 391,7 tys. m kw. GLA. Największa ilość nowej podaży została oddana w aglomeracjach – 51 proc. oraz w miastach dużych (o populacji 199 tys. – 399 tys. mieszkańców) – 29 proc.
Wśród największych centrów handlowych oddanych do użytku w II połowie br. wskazać można Zielone Arkady w Bydgoszczy (50 tys. m kw. GLA), Sukcesję w Łodzi (46,5 tys. m kw. GLA) oraz Galerię Galena w Jaworznie (31,5 tys. m kw. GLA). Wśród mniejszych nowo powstałych obiektów znajdują się m.in. Centrum Handlowe Liwa w Kwidzynie (7,5 tys. m kw. GLA),Galeria Myślenicka (6,5 tys. m kw. GLA), czy Dekada Malbork (5,4 tys. m kw. GLA).
20 proc. powierzchni oddanej do użytku w II połowie 2015 r. stanowiły rozbudowy obiektów już istniejących. Do najbardziej spektakularnych projektów tego typu można zaliczyć rozbudowę Centrum Handlowego Bielany w Bielanach Wrocławskich (35 tys. m kw. GLA), które wraz z Parkiem Handlowym Bielany otrzymały wspólną nazwę Aleja Bielany, czy rozbudowę centrum handlowego Wola Park w Warszawie (17,5 tys. m kw. GLA.)
W skali całego roku 2015 rozbudowy istniejących obiektów handlowych osiągnęły rekordowy poziom – stanowiły blisko jedną czwartą podaży nowoczesnej powierzchni handlowej.
Na koniec grudnia 2015 roku w budowie pozostawało ok. 590,8 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni centrów handlowych, z czego oddanie ponad 60 proc. planowane jest do końca br. Największa ilość podaży w budowie zlokalizowana była w ramach ośmiu największych aglomeracji (73 proc.). Rozbudowy obiektów istniejących stanowią zaledwie 6 proc. powierzchni w budowie. Największe projekty będące w budowie to centrum handlowe Posnania (99 tys. m kw. GLA), Wroclavia (64 tys. m kw. GLA), Galeria Północna (64 tys. m kw. GLA) oraz Forum Gdańsk (62 tys. m kw. GLA).
Współczynnik pustostanów dla największych 15 rynków handlowych w Polsce ukształtował się na koniec grudnia 2015 roku poziomie 3,1 proc., a więc nie zmienił się w stosunku do stanu z końca czerwca 2015.
Wśród ośmiu największych aglomeracji najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w Poznaniu (4 proc.) oraz w Katowicach, Krakowie i Łodzi (po 3,8 proc.). Najniższym poziomem współczynnika charakteryzowały się aglomeracja warszawska (1,5 proc.) oraz wrocławska (1,6 proc.)
Wśród siedmiu rynków handlowych obejmujących miasta o populacji 199 tys.-399 tys. mieszkańców najwięcej powierzchni niewynajętej znalazło się w Bydgoszczy (6 proc.) oraz w Radomiu (5,7 proc.), najmniej natomiast w Lublinie (1,6 proc.).