Rośnie węzeł nad obwodnicą Opola

1150
Opole obwodnica

Opole obwodnica

Od pół roku w Opolu trwa budowa węzła nad obwodnicą. Na zlecenie Urzędu Miasta Opole inwestycję realizuje Skanska. Znaczna część prac, w tym budowa wiaduktu i roboty drogowe, jest już bardzo zaawansowana. Całość będzie gotowa w lipcu przyszłego roku.

Budowa węzła nad obwodnicą Opola będzie kosztowała 27,5 mln zł netto (33,8 mln zł brutto). Skanska buduje węzeł drogowy z dwoma rondami, wiaduktem nad obwodnicą północną, przejściami dla pieszych i rowerzystów oraz rondem na drodze wojewódzkiej nr 454.

Prace nabierają tempa

Budowę węzła Skanska rozpoczęła ostatniego dnia lutego br. Przed przystąpieniem do robót zrealizowane zostały prace projektowe.
Skanska wykonała już m.in. stan surowy wiaduktu nad obwodnicą, zamontowała przejście dla pieszych oraz 4 przepusty.
– Gotowa jest już połowa nasypów drogowych, a także została usunięta większość kolizji z sieciami telekomunikacyjną i elektryczną – mówi Bogusław Miś, kierownik budowy, Skanska. Przebudowujemy też gazociąg.
Aktualnie wykonywane są m.in. roboty wykończeniowe na wiadukcie, które potrwają jeszcze do połowy listopada.
Trwa również przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Budowlanych i Składowej oraz na budowanym rondzie.

Plan na ten rok

Do końca roku Skanska planuje zakończyć budowę wiaduktu nad obwodnicą północną. Jeszcze w tym roku gotowy też będzie układ docelowy drogi wojewódzkiej nr 454, łącznic i ul. Sobieskiego.
Zakres inwestycji, zleconej wykonawcy przez Urząd Miasta Opole, obejmuje poza robotami drogowymi i konstrukcyjnymi, także budowę przepustów, elementów ochrony środowiska, ekranów akustycznych oraz oświetlenia ulicznego. Skanska wykona oznakowania węzła oraz wyposaży go w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowym węzłem kierowcy przejadą w lipcu 2014 roku.

Korzyści dla kierowców

Budowa węzła nad północną obwodnicą Opola rozładuje korki tworzące się na obwodnicy. Dzięki przebudowie skrzyżowania z ul. Budowlanych i Sobieskiego ruch na obwodnicy będzie płynniejszy.
Obwodnica omija Opole od strony północnej i wschodniej i stanowi fragment trzech dróg krajowych: DK 45, DK 46 i DK 94. Projekt węzła, który buduje Skanska, zakłada likwidację obecnego skrzyżowania z ulicami Budowlanych i Sobieskiego oraz wybudowanie w tym miejscu przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów.
Kierowcy, którzy będą chcieli z miasta pojechać obwodnicą lub przejechać nad nią, skręcą w lewo na rondzie przy ul. Składowej i pojadą nową jezdnią na wiadukt oraz układ zjazdów i wjazdów.

Dla mieszkańców

W trosce o mieszkańców zaprojektowano ekrany akustyczne, dzięki którym zostanie znacznie ograniczona emisja hałasu. Stosowanie izolacji w postaci ścian akustycznych skutecznie zmniejszy negatywne oddziaływanie hałasu na środowisko naturalne.
Dzięki budowie podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów poruszanie się w rejonie węzła stanie się bezpieczniejsze.