PTB Nickel rozbuduje zakład produkcyjny firmy Tarczyński

1246
Tarczyński fabryka Nickel

Tarczyński fabryka Nickel

Na początku czerwca br. Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel podpisało umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa najnowszej inwestycji Tarczyński S.A., wiodącego producenta wyrobów wędliniarskich. Do sierpnia 2014 roku w Ujeźdźcu Małym k. Trzebnicy spółka rozbuduje jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa mięsnego w Europie. Wartość inwestycji jest szacowana na ponad 48,5 mln zł netto.

W czerwcu br. PTB Nickel rozpoczęło kolejną w swoim portfolio inwestycję dla branży spożywczej. Spółka podpisała umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa z notowaną na warszawskiej GPW firmą Tarczyński S.A., czołowym producentem wyrobów mięsno-wędliniarskich w Polsce. W jej ramach w dolnośląskim Ujeźdźcu Małym na działkach o łącznej powierzchni ponad 10,5 ha rozbudowane zostaną istniejące zakłady wędliniarskie o wydajności ok. 70 ton na dobę, jedne z najnowocześniejszych w Europie. Inwestycja o wartości netto ponad 48,5 mln zł ma zostać oddana do użytkowania w połowie sierpnia 2014 r. W zmodernizowanym zakładzie, w którym pracuje obecnie 400 osób, zatrudnienie znajdzie dodatkowo 50 pracowników.
Zakład produkcyjny Tarczyński S.A. to kolejna inwestycja, którą realizujemy dla polskiej branży spożywczej. W ostatnich latach zbudowaliśmy od podstaw bądź zmodernizowaliśmy fabryki tak znanych na rynku firm jak: Hochland, Kraft Foods czy Baxters – mówi Michał Nickel, prezes PTB Nickel.Cieszymy się, że jeden z najlepszych w kraju producentów wędlin docenił nasze kompetencje w tym zakresie i powierzył nam nie tylko generalne wykonawstwo swojej inwestycji, ale także stworzenie projektu budowlanego zamiennego oraz przygotowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego.
W ramach podpisanej umowy PTB Nickel rozbuduje istniejącą halę produkcyjną o budynek produkcyjno-magazynowy wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i technologicznymi. Po zakończeniu modernizacji całkowita powierzchnia netto obiektu wyniesie 33 tys. m kw. Prace budowlane obejmą ponadto: rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym ogrzewania, systemu wentylacji i chłodzenia, sieci wodociągowych, kanalizacji przemysłowej, sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektrycznych. Generalny wykonawca rozbuduje także system dróg dojazdowych i placów manewrowych dla samochodów dostawczych oraz zadba o małą architekturę i tereny zielone otaczające zakład produkcyjny.
Prowadzona przez naszą firmę inwestycja spółki Tarczyński to wyjątkowo skomplikowane przedsięwzięcie, gdyż mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. obiektem w ruchu – wyjaśnia Krzysztof Zakrzewski, dyrektor ds. projektowania PTB Nickel.Projektujemy i rozbudowujemy w gminie Trzebnica już istniejący zakład przetwórstwa. Oznacza to, że na naszym placu budowy trwa codzienna działalność produkcyjna inwestora, realizowane są dostawy surowców i odbiór gotowych produktów, zachowany musi być pełny reżim związany z wymaganiami higieniczno–sanitarnymi dla produkcji, a pracownicy muszą mieć zapewnione właściwe warunki pracy, w tym odpowiednie zaplecze biurowe i socjalne. Jesteśmy jednak bardzo dobrze przygotowani do tego typu modernizacji. Z sukcesem rozbudowaliśmy w takim systemie zakłady produkcyjne takich potentatów branży spożywczej jak m.in. Kraft Foods czy Hochland.

PTB Nickel, firma rodzinna z Suchego Lasu koło Poznania, działa na rynku budowlanym od prawie 22 lat. Ponad 100 zrealizowanych z sukcesem inwestycji pozwoliło spółce zgromadzić specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, kontakty oraz zasoby osobowe i sprzętowe, które okazały się kluczowe w czasie kryzysu trawiącego polską branżę budowlaną. Przeprowadzona restrukturyzacja firmy oraz rozbudowanie jej portfolio o zaawansowane technologicznie projekty z zakresu budownictwa przemysłowego, biurowego i mieszkaniowego przyniosły w ostatnich 2 latach wzrost przychodów PTB Nickel o prawie 54 proc., a zysku netto aż o 90 proc. Wartość kontraktów, pozyskanych do realizacji na lata 2013-2015, pozwala prognozować dalsze zwiększanie obrotów firmy.