Prospekt informacyjny – Nowość Ustawy Deweloperskiej

1030

29 kwietnia 2012 r. obowiązywać zacznie tzw. Ustawa Deweloperska. Jednym z nowych obowiązków nałożonych na deweloperów jest sporządzenie prospektu informacyjnego.

Rozdział 5 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzonego (Ustawa Deweloperska) z dnia 16 września 2011 r. w całości poświęcony został obowiązkom dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej. Ważnym zadaniem dewelopera jest sporządzenie prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia. Dokument taki musi być okazany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny ma być źródłem wiarygodnych informacji dotyczących dewelopera, jego doświadczenia z zakresu realizacji inwestycji oraz szczegółowych uwarunkowań konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Niezbędne doświadczenie Biura Dokumentacji Projektów Deweloperskich URBANO wypracowane zostało w trakcie kompleksowego świadczenia usług obsługi projektów inwestycyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz projektowania, jak i prawa administracyjnego oraz budowlanego. Przykładem takiego projektu może być Willa URBANO, nad którą URBANO prowadzi nadzór od samego początku aż do ostatecznego zakończenia inwestycji. Współpraca prawnika, gospodarzy przestrzennych oraz architekta pozwala zespołowi URBANO patrzeć na prowadzoną sprawę w wielu aspektach.

URBANO, oferując pomoc przy sporządzeniu prospektu informacyjnego, zapewnia najwyższą staranność wykonania. Analizując, w zakresie wymaganym przez Ustawę Deweloperską, każde przedsięwzięcie deweloperskie, zespół URBANO użyje skutecznych narzędzi, wykorzystywanych w codziennej praktyce urbanistyczno-achitektoniczno-prawnej biura dokumentacji projektów deweloperskich.

Kontakt w sprawie nawiązania współpracy:

Agata Ziarkowska

urbanistyka i planowanie

Telefon: 725 URBANO lub 61 221 26 21

Mail: biuro@urbano.pl

źródło: urbano.pl