Projekt „Za Bramką” – nowa inwestycja spółki WCWI

1083
Za Bramką WCWI

Za Bramką WCWI

Przy ul. Za Bramką w Poznaniu powstanie budynek usługowo-biurowy z podziemnym parkingiem na 300 miejsc. Zbuduje go Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, spółka zarządzająca Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym. Obiekt ma być gotowy do końca maja 2015 roku.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji podpisało kilka dni temu umowę na budowę parkingu i budynku usługowo–biurowego przy ul. Za Bramką. To kluczowy element rewitalizacji placu Kolegiackiego w Poznaniu. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy JESSICA jest kolejną już inwestycją WCWI, powstającą z wykorzystaniem środków tego instrumentu.
Budynek stanie na pustym placu znajdującym się pomiędzy ul. Wszystkich Świętych a placem Kolegiackim. Mamy nadzieję, że inwestycja poprawi sytuację parkingową w centrum i zmieni wygląd placu Kolegiackiego, wpływając na poprawę jego atrakcyjności – mówi Grzegorz Michalski, prezes zarządu WCWI.Chcielibyśmy także, aby nowy obiekt był kontynuacją idei parku rozproszonego, tzn. parku technologiczno-przemysłowego, którego poszczególne funkcje są realizowane na osobnych, niesąsiadujących ze sobą terenach, atrakcyjnych dla inwestorów i najemców, w dzielnicach Dębiec, Stare Miasto, Franowo.
Projekt powstaje w tzw. trybie zaprojektuj-wybuduj. Oznacza to, że firma, którą inwestor wyłoni w drodze przetargu przygotuje projekt i później zajmie się jego realizacją. Prezentowana wizualizacja obiektu to tylko wstępna koncepcja. W ostatecznym projekcie różne szczegóły mogą się jeszcze zmienić. WCWI chce ogłosić przetarg jeszcze we wrześniu, a prace rozpocząć w listopadzie. Według założeń inwestora obiekt ma być gotowy do maja 2015 r.
Budynek będzie miał siedem kondygnacji. Zbudowane zostaną trzy podziemne kondygnacje z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Ich powierzchnia całkowita to około 11,4 tys. m kw. Planowany jest parking na około 300 miejsc.
Czterokondygnacyjną część nadziemną zajmą lokale biurowo-usługowe o powierzchni 6,8 tys. m kw. Budynek usytuowany będzie bezpośrednio przy ulicy Za Bramką i posiadać będzie elewację na całej szerokości działki. Wysokość budynku zostanie dostosowana do sąsiedniej zabudowy, zwłaszcza do obiektu zabytkowego położonego przy ul. Wszystkich Świętych. Inwestycja stanie na działkach miejskich, które miasto zamierza wnieść aportem do spółki (na co zgodę muszą wyrazić radni). Miasto Poznań jest bowiem 100-procentowym udziałowcem spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.
Nieruchomości, na których realizowane będą inwestycje znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Za Bramką i Wszystkich Świętych”, według którego działki przeznaczone są do zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej.
Projekt wpisuje się w „Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030″, w ramach programu strategicznego „Mieszkajmy w Poznaniu”, w którym ujęto budowę parkingów w centrum stanowiących uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej oraz budowę obiektów wielofunkcyjnych.
Realizacja inwestycji może przyczynić się do spełnienia założenia ujętego w ,,Polityce Parkingowej Miasta Poznania”, zgodnie z którym wraz z rozwojem ogólnie dostępnej bazy parkingowej w formie parkingów wielopoziomowych i podziemnych sukcesywnie będą likwidowane jednopoziomowe parkingi placowe oraz ograniczane przyuliczne miejsca parkingowe.
Wybudowanie wielopoziomowego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta oraz Starego Rynku ma zatem spowodować likwidację miejsc postojowych na placu Kolegiackim, który stanie się zieleńcem i ogródkiem gastronomicznym. Zmniejszy się także ilość miejsc parkingowych na sąsiednich Garbarach.
Inwestycja powstanie m.in. dzięki środkom z unijnej inicjatywy JESSICA. Pierwszym projektem WCWI budowanym w oparciu o pożyczkę z inicjatywy JESSICA jest Segment B w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym funkcjonującym na Dębcu.
Wartość pożyczki z inicjatywy JESSICA wynosi 37,5 mln zł.
Budynek położony bezpośrednio wzdłuż ulicy Za Bramką jest pierwszym etapem planowanej inwestycji. W II etapie spółka zamierza przeprowadzić renowację dwóch budynków położonych na leżących w głębi działkach oraz wybudować dwa budynki usługowe i jeden usługowo-mieszkalny.