Poznańskie Centrum Symulacji Medycznej z aktem erekcyjnym

1074
centrum symulacji medycznej

centrum symulacji medycznej

Wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jakim jest Centrum Symulacji Medycznej.

 

Obiekt powstaje w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Rokietnicką. Jego kubatura wyniesie ponad 28 tys. sześc. Jego zadaniem będzie scentralizowanie nowych technik edukacji medycznej w kształceniu i dokształcaniu studentów w zakresie wielu dziedzin co pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych w ramach kierunków Wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
W wieloprofilowym Centrum Symulacji będzie można przeprowadzić scenariusze różnych procedur medycznych. Inwestycja ta pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie studentów zawodów medycznych, a kompetencje w takim Centrum Symulacji w przyszłości będą stanowiły o ich konkurencyjności w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu świadczonych usług.
W obiekcie znajdą się m.in.:
– 8 sal wysokiej wierności wraz z pomieszczeniami kontrolnymi (1 blok operacyjny, 2 intensywnej terapii, 1 sali szpitalnego oddziału ratunkowego, 1 symulatora karetki, 1 sali porodowej, 2 sal pielęgniarskich);
– 6 sal niskiej wierności (1 symulacji z zakresu ALS, 1 z BLS, 1 pracownia nauki umiejętności technicznych, 1 laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, 1 do nauki umiejętności chirurgicznych, 1 pracownia rzeczywistości wirtualnej);
– 10 sal dydaktycznych 10 (1 do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi, 2 do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, 1 do położniczych, 6 sal egzaminu OSCE).
Powstanie też program standaryzowanych p acjentów, czyli dla tzw. pacjentów-aktorów, profesjonalnie uczonych odgrywania ról pacjentów z ich przeróżnymi schorzeniami. Studenci będą mieli możliwość badania pacjentów w typowych pokojach badań przy możliwości pełnej archiwizacji badania dla celów egzaminacyjnych lub dydaktycznych.
Pierwszy etap inwestycji realizuje firma Skanska.
Jesteśmy wykonawcą początkowej fazy Centrum Symulacji Medycznej, tj. fundamentów, piwnicy i parteru. Bardzo nas cieszy, że możemy się przyczynić do powstania podwalin tej ważnej dla Uniwersytetu Medycznego inwestycji – mów Dariusz Szymkowiak, menadżer projektu, Skanska.
– Prace, które realizujemy na zlecenie Uniwersytetu Medycznego obejmują roboty fundamentowe, wykonanie piwnicy i parteru, a także stanu surowego sali audytoryjnej – mówi Marek Kaźmierski, kierownik budowy, Skanska.Roboty rozpoczęliśmy na koniec września tego roku. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania ścian parteru. W ramach robót instalacyjnych zrealizowaliśmy już kanalizację sanitarną wraz z przyłączem, kanalizację deszczową stanowiącą w części retencję wód deszczowych wraz z przyłączem oraz sieć wodociągową wraz z przyłączem. Całość prac będących przedmiotem naszego kontraktu sfinalizujemy na koniec stycznia 2016 r.
Zakres Skanska w liczbach:
– ok. 6.500 m sześc. robót ziemnych;
– ok. 1.500 m sześc. betonu;
– ok. 110 ton stali zbrojeniowej;
– 1.350 m kw. stropów filigran.