Polski Związek Firm Deweloperskich z nowym dyrektorem

1040
PZFD dyrektor Konrad Płochocki

PZFD dyrektor Konrad Płochocki

Zarząd Polskiego Związku firm Deweloperskich wyłonił wczoraj nowego dyrektora generalnego związku. Został nim zastępca dotychczasowego dyrektora generalnego PZFD – Konrad Płochocki.

Konrad Płochocki jest radcą prawnym oraz posiada licencje syndyka i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem biura. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego, gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. Dotychczas w Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmował się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską, pełnił obowiązki zastępcy dyrektora generalnego oraz kierował pracami Grupy Prawnej PZFD.
Konrad Płochocki jest także autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono blisko stu deweloperów w Polsce. Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach klient–deweloper.