Ostatnia szansa na nowe życie Cracovii

1230
Nowa Cracovia 02

Nowa Cracovia 02

Spółka Echo Investment zaprezentowała projekt Nowej Cracovii, przygotowany przez zespół architektów pod kierownictwem profesora Witolda Cęckiewicza – autora architektury dawnego hotelu Cracovia. Bryłę budynku i elewację zaprojektowano w sposób jednoznacznie nawiązujący do modernistycznej tradycji pierwotnego projektu.

Budowa Nowej Cracovii pozwoli na wprowadzenie ogólnodostępnych, użytecznych publicznie funkcji obiektu, a w konsekwencji przywróci Cracovię i jej otoczenie mieszkańcom miasta.

Budynek byłego hotelu Cracovia, zaprojektowany przez prof. Cęckiewicza na początku lat
60., od dwóch lat nie jest użytkowany. Jedyna funkcja, jaką może dziś pełnić wyłączony z eksploatacji budynek byłego hotelu, to nośnik wielkoformatowych reklam.

Pragnąc zachować wyjątkowy charakter rejonu Cracovii i jej architekturę, Echo Investment zwróciło się do profesora Cęckiewicza z prośbą o przygotowanie projektu Nowej Cracovii. Zastąpi ona wyeksploatowany budynek i – dzięki nowym funkcjom – ożywi przestrzeń przy Błoniach. Jednocześnie możliwa będzie realizacja pierwotnego planu urbanistycznego prof. Cęckiewicza sprzed 50 lat, zakładającego budowę reprezentacyjnego placu miejskiego pomiędzy Muzeum Narodowym a Cracovią.

W nowym budynku przewidziano przestrzeń dla mody, kultury, sztuki i biznesu. Plany inwestora zakładają budowę śródmiejskiego domu handlowego o powierzchni 28 tysięcy metrów kwadratowych, na której znajdzie się miejsce dla sklepów, restauracji, przestrzeni wystawienniczych i funkcji rekreacyjnych. Pod obiektem powstanie także wielopoziomowy parking podziemny dla 760 samochodów. Taka pojemność parkingu zdecydowanie przewyższa potrzeby Nowej Cracovii, dzięki czemu ponad 200 miejsc będzie pełniło funkcję ogólnodostępnego, miejskiego parkingu.

Powstanie Nowej Cracovii będzie możliwe tylko wtedy, gdy rejon ten zostanie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym rozbiórkę istniejącego budynku, wprowadzenie nowych funkcji i budowę nowego obiektu. Założenia przyjęte w projekcie MPZP uniemożliwiają realizację jakiejkolwiek inwestycji w miejscu „współczesnych ruin” Cracovii, skazując budynek na los podobny do losu krakowskiego „Szkieletora”, czy byłego hotelu Forum. Uchwalenie przez radnych planu w zaproponowanym kształcie na wiele lat zablokuje możliwość przywrócenia miejskiego życia na historycznej osi urbanistycznej przy Błoniach.

Przestarzała konstrukcja byłego hotelu Cracovia uniemożliwia przebudowę wnętrza i adaptację do współczesnych funkcji i standardów. Prawie wszystkie żelbetowe ściany wewnątrz budynku, rozstawione między pokojami w odległości od 2,6 do 3,9 m, są ścianami nośnymi. W byłym hotelu znajduje się ponad 500 niewielkich pokoi, których nie można połączyć lub – w konsekwencji istniejącego układu okien – przebudować. Cienkie stropy o grubości zaledwie 9 cm nie pozwalają dostosować budynku dla potrzeb sklepów czy biur, ani – tym bardziej – magazynów. Barierą uniemożliwiającą adaptację wnętrz do takich celów jest również wysokość kondygnacji – zaledwie 2,5 m. Budynek stracił bezpowrotnie możliwość oferowania usług hotelowych. Jednoznacznie potwierdził to poprzedni właściciel – międzynarodowa sieć Accor – która sprzedała budynek w związku z brakiem uzasadnienia ekonomicznego dla utrzymywania hotelu Cracovia.