Nowy Plac Orła Białego

1475

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni jednego z najstarszych placów Szczecina. W konkursie zwyciężyła koncepcja przedstawiona przez Biuro Orłowski Szymański Architekci.

Pracę nagrodzono za najlepsze – zdaniem sądu konkursowego – rozwiązania, tj. praca w sposób umiejętny, a zarazem czytelny proponuje podział placu na trzy obszary funkcjonalne tj. wyłączony z ruchu samochodów plac związany bezpośrednio z fontanną Orła Białego, przestrzeń wystawowo- ekspozycyjną wraz z indywidualnie zaprojektowanym oświetleniem, rozdzielającym przestrzenie funkcjonalne oraz tzw. Park Orła Białego, zaprojektowany w oparciu o istniejącą zieleń oraz autorską koncepcję ukształtowania terenu wraz z układem ciągów pieszych oraz indywidualnie zaprojektowanymi siedziskami – podaje oficjalny portal miejski Szczecina.

Przedmiotem konkursu było wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

– Ten konkurs i jego efekty to jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w naszym mieście – mówi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta. – Z pewnością zakres i specyfika terenu jest trudnym wyzwaniem dla projektantów dlatego cieszę się, ze temat zagospodarowania placu Orła Białego został podjęty i dziś widzimy tego efekty.

Autor najlepszej pracy konkursowej może liczyć na nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Źródło:propertynews.pl