Na Dworcu Gdańskim powstaną biurowce?

1116
Warszawa Gdańska

Warszawa Gdańska

Spółka PKP poszukuje prywatnego inwestora do zagospodarowania terenów w sąsiedztwie dworca Warszawa Gdańska. Miałoby tam powstać nowoczesne centrum przesiadkowe, a sam dworzec ma zmienić wygląd.

PKP posiada w tym rejonie działkę o powierzchni 4,7 ha. Szczegółowe zagospodarowanie terenu pod inwestycję będzie zależne od wybranego projektu inwestorskiego. Wykonawca – w zależności od pomysłu – będzie mógł zdecydować o przebudowie dotychczasowego dworca, ale także o jego wyburzeniu i postawieniu w jego miejsce zupełnie nowego obiektu.
Docelowo, na terenach położonych obok dworca, mają powstać obiekty o charakterze komercyjnym. Zadaniem przyszłego inwestora będzie więc także zagospodarowanie terenu pod kątem powierzchni spełniających funkcje biurowe, usługowe czy hotelowe.
Zainteresowane podmioty mają czas na złożenie odpowiedniej dokumentacji wraz z koncepcją architektoniczną do 23 sierpnia 2013 roku. Po wstępnej selekcji PKP wybierze kilku oferentów, z którymi przystąpi do negocjacji. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to przełom 2014 i 2015 roku.

Źródło: Eurobuld CEE