Metgalex z Wrześni rozbudowuje się

1184
Metgalex Wrzesnia

Metgalex Wrzesnia

Firma Metgalex, która specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali, rozpoczęła rozbudowę zakładu produkcyjnego we Wrześni w Wielkopolsce.

Metgalex Janiak jest firmą z wieloletnią tradycją, która zajmuje się obróbką stali. Spółka specjalizuje się w usługach w zakresie toczenia i frezowania CNC, tłocznictwa, spawania, cięcia laserowego oraz gięcia. W związku z dynamicznym rozwojem i koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa firma podjęła decyzję o rozbudowie hali produkcyjnej.
Obiekt o łącznej powierzchni 1700 m kw. będzie zlokalizowany we Wrześni. Nowa inwestycja jest prowadzona przez firmę Amwin w formule „projektuj-buduj”. Do kompetencji Amwin należy przygotowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego, kompleksowa budowa hali oraz wykonanie posadzki przemysłowej.
Planowana inwestycja to druga realizacja firmy Amwin dla wrzesińskiego przedsiębiorcy. W 2011 roku realizował on dla firmy Metaglex halę produkcyjną, dla której zaproponował rozwiązania przewidujące rozbudowę obiektu w przyszłości. W efekcie inwestor obecnie nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem istniejącej hali na potrzeby rozbudowy obiektu. Wartym uwagi rozwiązaniem jest zaprojektowanie w pierwszym etapie budowy układu konstrukcyjnego głównych ram nośnych, który obecnie zapewnił możliwość rozbudowy obiektu. Dodatkowo biuro projektowe przygotowało taki wariant zagospodarowania terenu, który uwzględniał maksymalne wykorzystanie powierzchni nieruchomości gruntowej na cele budowlane z zapewnieniem najlepszej obsługi logistycznej. Hala produkcyjna została usytuowana w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się potrzeby inwestycyjnej możliwa była rozbudowa obiektu, przy zachowaniu odpowiednich odległości od sąsiadujących nieruchomości, a także zapewnienie odpowiedniej powierzchni terenów zielonych i miejsc parkingowych.
W celu zachowania spójności wizualnej nowa hala będzie nawiązywała koncepcją architektoniczną, jak również materiałową do istniejącej zabudowy. Dla inwestora specjalizującego się w usługach w zakresie precyzyjnej obróbki metali priorytetowe znaczenie miała również ponadstandardowa jakość wykonania obiektu. Z uwagi na wymagania inwestora wykonawca zaproponował sprawdzone rozwiązania Qamwin, które są zbiorem najlepszych praktyk wykonawczych, obejmujących m.in. wykorzystanie kompletu obróbek blacharskich z wyjątkowym systemem profilowania i ponadstandardową grubością blach, co w efekcie zapewnia wysoką estetykę wykonania i trwałość na lata. Z uwagi na planowane powiększenie parku maszynowego w nowej części zostanie zaprojektowana posadzka przemysłowa spełniająca parametr nośności na poziomie 5 t/m kw. Dzięki temu rozwiązaniu posadzka będzie bezawaryjnie przenosić obciążenia oraz drgania mechaniczne, co zapewni prowadzenie prac bez konieczności kosztownych napraw.
Równie istotne w nowej inwestycji jest zapewnienie komfortowych warunków pracy, dlatego jednonawowa hala zostanie wyposażona w wentylatory dachowe, które zapewnią utrzymanie czystego powietrza. Rozwiązanie to wpłynie nie tylko na lepszą efektywność pracy, ale również na dłuższą żywotność urządzeń.
Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2015 roku.