Lublin sprzedaje działkę pod biurowce w sąsiedztwie ścisłego centrum

1090
Lublin przetarg zajezdnia

Lublin przetarg zajezdnia

Rusza przetarg na sprzedaż obecnej zajezdni autobusowej zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum Lublina i miasteczka uniwersyteckiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tego terenu funkcje zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej o maksymalnej wysokości zabudowy 25-55 m. Działka składa się z sześciu nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 3,2 ha.
Najwyższa cena wywoławcza, dla największej i najbardziej atrakcyjnej nieruchomości, wynosi 18 mln zł, najniższa – 4,9 mln zł.
Szczególnie zależy nam na powstaniu na tym terenie nowoczesnych biurowców, na które popyt w mieście stale wzrasta. Lublin coraz częściej dostrzegany jest przez branżę nowoczesnych usług biznesowych, rozwijają się firmy informatyczne i centra usług wspólnych, które potrzebują dużych powierzchni biurowych o najwyższym standardzie. Urząd Miasta także potrzebuje nowoczesnej powierzchni biurowej dla zapewnienia właściwej obsługi mieszkańców. To właśnie z myślą o tego rodzaju inwestycjach zdecydowaliśmy się zmienić plan miejscowy dla tego obszaru – wyjaśnia Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Jak wskazuje Jones Lang Lasalle, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Lublinie sięgają około 95.200 m kw., a dodatkowe 20.000 m kw. zlokalizowane jest w obiektach wybudowanych przeważnie na własne potrzeby m.in. banków, czy też instytucji finansowych. W ostatnich latach wskaźnik powierzchni niewynajętej w mieście kształtował się na poziomie 2-4 proc., należąc do najniższych w kraju. Obecnie, w związku z ukończeniem kolejnych realizacji biurowych współczynnik ten wzrósł do 6,9 proc.
Wystawiana do przetargu zajezdnia to teren obejmujący 6 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 3,2 ha i maksymalnej wysokości zabudowy 25-55 m w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta.
Nieruchomości znajdują się przy głównych arteriach komunikacyjnych. Aleja Kraśnicka jest częścią drogi krajowej nr 19, wyprowadzającej ruch w kierunku Rzeszowa, Krakowa czy Katowic. Teren jest też dobrze połączony z nową drogą wyjazdową do Warszawy, która będzie łączyć centrum Lublina z północną obwodnicą miasta i drogą ekspresową S17. W niedalekiej przyszłości planujemy również przebudowę ul. Nałęczowskiej na drogę dojazdową do obwodnicy Lublina – tłumaczy Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin.
Z terenem sąsiaduje również południowa część kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz osiedla mieszkaniowe na Sławinku. Obszar jest doskonale skomunikowany z pozostałymi częściami Lublina, a od ścisłego centrum (Stare Miasto) dzieli je ok 3 km.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej dla każdej z działek na konto Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 27 lutego 2014 roku. Przetarg odbędzie się 3 marca 2014 roku o godz. 10.00. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin.