Konkurs na poznańskie wolne tory ogłoszony

1187
wolne tory konkurs granice oprac

wolne tory konkurs granice oprac

Od dziś urbaniści z całego świata mogą zgłaszać się do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania 135 ha tzw. wolnych torów w Poznaniu. Konkurs organizuje miasto i PKP wraz z SARP.

Poznańskie wolne tory to bardzo cenny pod względem inwestycyjnym, niezagospodarowany teren w centrum miasta pomiędzy Wildą a Łazarzem. Od kilku już dekad trwają dyskusje nad sposobem jego wykorzystania. Bo to miejsce dla nowej, nowoczesnej dzielnicy Poznania, którego stan prawny przez lata był jednak nieuregulowany. Teraz dzięki porozumieniu władz miasta i PKP rusza konkurs urbanistyczny, który ma pokazać jak ten potencjał inwestycyjny uruchomić. Projekt studialny ma być wytyczną do opracowania planów miejscowych dla tego terenu.
Decyzję o przygotowaniu konkursu partnerzy podjęli już ponad rok temu – 2 lutego 2014 r. Teraz udało się ogłosić konkurs.
,,Dostrzegając znaczenie obszaru wolnych torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu tej przestrzeni, obie strony zdecydowały się zaangażować w przeprowadzenie KONKURSU na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania wolnych torów” – czytamy w jego preambule. I dalej: ,,Formuła konkursu umożliwi poznanie wielu projektów autorstwa specjalistów w dziedzinie planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury i skonfrontowanie ich wizji z oczekiwaniami oraz opiniami mieszkańców i innych specjalistów.”
– Oprócz konkretnych założeń polityki miejskiej zamierzamy uwzględnić wszystkie efekty konsultacji społecznych – zapewnia wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski.Liczymy, że prace będą na najwyższym poziomie, a miasto zobowiązuje się do ich wykorzystania przy opracowaniu planów miejscowych. To są szanse na zorganizowanie nowej dzielnicy miasta.
W ubiegłym roku bowiem w różnych gremiach – społecznych i specjalistów – szeroko dyskutowano w wizji dla tego terenu.
Już w przyszłym tygodniu dyrektor Andrzej Nowak, architekt miejski będzie prezentował konkurs na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes, w których Poznań od lat bierze udział.
Dla PKP to element szeroko zakrojonych zmian trwających od wielu lat. W Polsce mamy wiele ciekawych terenów, ale wolne tory to jeden z najwspanialszych – podkreśla Jarosław Bator, członek zarządu PKP SA.Dlatego przykładamy dużą wagę do jego ukształtowania urbanistycznego, a później też architektonicznego. To ma być wartość na wiele lat. Nie może być to monokulturowa zabudowa, bo zawsze źle się kończy. Ważna jest też kwestia wykonalności, możliwości ekonomicznych realizacji zaproponowanych rozwiązań.
Prezes Bator pochwalił współpracę z samorządem i podziękował za przygotowanie konkursu.

wolne tory konkurs 2
Hasło konkursu to ,,Integracja przestrzeni Łazarza i Wildy”. Jak pokazały konsultacje społeczne wolne tory mają być nową, wielofunkcyjną dzielnicą Poznania na ludzką skalę, z priorytetem komunikacyjnym dla transportu publicznego i rowerowego oraz ruchu pieszego, powiązaną z Wildą i Łazarzem, integrującą obie te dzielnice. Teren opracowania obejmuje 135 ha, zaś obszar bilansowany przez urbanistów, dla którego potrzebne są szczegółowe wskazania to ok. 50 ha. Ale jak podkreśla architekt miejski koncepcja może wychodzić poza granice tego obszaru i tworzyć rozmaite konteksty. Szczególnie kwestie komunikacyjne i stworzenie nowych połączeń Wildy z Łazarzem pokonujących barierę węzła kolejowego mają o wiele szerszy wymiar.
Konkurs jest otwarty, studialny (ideowy) i 2-etapowy, o co wnioskował SARP. Jego celem i korzyścią ma być uzyskanie wielu różnych rozwiązań projektowych, większa szansa na rozwiązanie problemów, możliwość wyboru najodpowiedniejszego wariantu, dostęp do fachowych i miarodajnych ocen i opinii oraz bogaty materiał do dyskusji. Ma on ustalić przeznaczenie terenu (funkcje), parametry kształtowania zabudowy, rozmieszczenie funkcji i przestrzeni publicznych oraz powiązania z otoczeniem.
Ostateczny termin składania wniosków – po wcześniejszym złożeniu pytań i udzieleniu odpowiedzi – to 31 marca. Do 10 kwietnia wnioskodawcy dowiedzą się o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie. Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie upływa 30 czerwca, a do 15 lipca nastąpi jego rozstrzygnięcie i wyłonienie sześciu laureatów, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w II etapie. Ci będą mieli czas na złożenie prac konkursowych do 15 października. Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych ma nastąpić do 30 października 2015 r.
Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone głównie z członków Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz przedstawicieli miasta i PKP. Przewodniczącym został Mariusz Ścisło, prezes ZG SARP, a jednym z sędziów jest Grzegorz Buczek, wiceprezes TUP.
Zależy nam na dobrych projektach, dlatego wysokość nagród jest atrakcyjna także w wymiarze europejskim – zaznacza dyrektor Andrzej Nowak.
Zdobywcy I nagrody otrzymają 171 tys. zł. Wartość drugiej to 111 tys. zł, trzeciej – 71 tys., zaś każdego z trzech wyróżnień – 31 tys. zł.
Nagrodzone prace staną się też kanwą do dalszej dyskusji o przyszłym kształcie wolnych torów oraz podstawą wywołania planów miejscowych. Ich zagospodarowanie zajmie zapewne kilka dziesiątków lat.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie www.poznan.pl/wolnetory

U góry: mapa obszaru opracowania konkursu