Kanał Odra-Widawa ochroni wrocławian

1328
Odra program

Odra program

Wkrótce ruszy budowa kanału ulgi Odra-Widawa, odcinka przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ul. Bolesława Krzywoustego. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia w przypadku powodzi.

Kontrakt o wartości ponad 183 mln zł netto zrealizuje firma Skanska. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Wczoraj podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia.
Skuteczna ochrona przed powodzią Budowa odcinka B3-1 „Przelew Odra–Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)” w ramach większego zadania: budowa kanału ulgi Odra–Widawa wchodzi w skład Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i będzie finansowana z funduszy Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy.
Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów znajdujących się na obszarze Wrocławia i okolic i zapewnienie ochrony mieszkańców dorzecza Odry w sytuacji pojawienia się intensywnych wezbrań powodziowych.

O inwestycji

Kontrakt obejmie m.in. budowę wałów przeciwpowodziowych o długości: wał lewobrzeżny – niemal 10 km, wał prawobrzeżny – niemal 5,8 km i przebudowę części istniejących odcinków wałów (wały pochłoną łącznie 884 tys. m sześc. ziemi).
W miejsce przeznaczonego do wyburzenia i rozebrania istniejącego starego jazu zostanie wybudowany nowy jaz. Lewostronną część przelewu będzie stanowił jaz klapowy 3-przęsłowy, wyposażony w zamknięcia klapowe napędzane siłownikami hydraulicznymi, a prawostronna część przelewu będzie to jaz stały. Ponadto, znajdujący się w środkowej części przelewu przepust melioracyjny zostanie wyremontowany, a przyczółek lewy jazu zostanie połączony szczelnie z wałem.
W ramach inwestycji powstaną nowe mosty (drogowe i kolejowy). I tak: Drogowe Mosty Bolesława Krzywoustego (południowy i północny) zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe.
Całkowita długość obiektów ze skrzydłami wyniesie 132,70 m, ich szerokość niemal 36,5 m, a szerokość przęsła ponad 17,6 m. Obiekty o konstrukcji żelbetowej na belkach prefabrykowanych zostaną posadowione na 17-metrowych palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych w gruncie.
Rozebrany zostanie także żelbetowy trójprzęsłowy most Swojczycki o długości 53 metrów, konstrukcji belkowej i dźwigarach prefabrykowanych. Na jego miejscu powstanie nowy obiekt, dłuższy i o innym układzie podpór. Most zostanie posadowiony na palach o średnicy 100 cm i długości od 8 do 13 m. Łącznie zużytych zostanie 756 metrów pali. Będzie to 4-przęsłowa żelbetowa konstrukcja, o długości ponad 96 m i szerokość ponad 15 m.
Rozbiórce i odbudowie zostanie poddany również wiadukt, przez który przechodzi linia kolejowa 292 Jelcz Miłoszyce–Wrocław Osobowice. Całkowita długość nowo powstałego obiektu ze skrzydłami wyniesie ponad 106 m, a szerokość przęsła 6,36 m.
Wiadukt zostanie posadowiony na palach betonowych o średnicy 100 cm wierconych
w gruncie. Ich długość będzie się wahać od 8 do14 m. Do wykonania wiaduktu zostanie zużytych 228 ton konstrukcji stalowej, zamontowanych zostanie 26 ton szyn kolejowych.
Inwestycja obejmie także drogowe roboty nawierzchniowe, przebudowę sieci wod.-kan.-gaz. i sieci energetyczno-teletechnicznej oraz wykonanie oznakowań pionowych.
Prace potrwają do września 2016 roku.
Odcinek przelew Odra–Widawa, to kolejna inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, którą realizujemy w ramach modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego – mówi Paweł Górecki, menadżer projektu, Skanska.
Obecnie firma realizuje jeszcze dwie inwestycje w tym zakresie, tj. modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia (17 km) i obwałowań Kotowice Siedlce (22 km).

Projekt w liczbach:
– materiał sypki/kruszywo: 84 tys. m sześc.
– beton różnego typu: 15 tys. m sześc.
– stal zbrojeniowa: 1,3 tys. ton
– prace ziemne: 884 tys. m sześc.