Kamień węgielny pod nowy budynek PPTP

1292
PPTP kamień1

PPTP kamień1

Na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek. Akt erekcyjny podpisali Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, Mateusz Klemenski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz zarząd Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, spółki zarządzającej Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym.

Uroczystość wmurowania aktu rozpoczyna kolejny etap budowy parku, któremu przyświeca misja umacniania pozycji Poznania, jako wiodącego ośrodka innowacji w Polsce. Budowę realizuje spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji oraz grupa inżynierów i ekspertów firmy Ekocentrum z Wrocławia. Autorem projektu budynku i całego kompleksu jest pracownia architektoniczna ASPA&ZAPA z Poznania. Generalny wykonawca inwestycji to firma WARBUD SA z Warszawy.
Wmurowanie kamienia węgielnego to taka uroczystość, podczas której życzy się inwestorowi i wykonawcy, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, aby zima nie zakłóciła prac – powiedział prezydent Ryszard Grobelny.To symboliczne potwierdzenie decyzji o budowie, pozostawienie informacji dla potomnych. To też okazja, aby przypomnieć, dlaczego tę inwestycję realizujemy.. Ma ona nie tylko przynieść profity inwestorowi, ale także służyć rozwojowi regionalnemu, wspierać przedsiębiorczość. Trzeba przy tym wypracować środki na spłatę kredytu z programu JESSICA.

PPTP kamień2
– Zarząd województwa jest zadowolony, że park technologiczny rozwija się, że będzie wspomagać innowacyjny rozwój Poznania i województwa – ocenił Mateusz Klemenski, wicemarszałek Wielkopolski. –Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego jest obowiązkiem, aby miasto przeszło do I ligi. Takie inwestycje mają rozwój Poznania poprawić.
Uroczystość oznacza oficjalne rozpoczęcie rozbudowy PPTP, chociaż zaawansowane prace budowlane trwają już od sierpnia 2013 r.
Segment B, to drugi z trzech zaplanowanych na tym terenie nowoczesnych biurowców klasy A, wyposażony w rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną oraz systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Powstaje w południowej części Poznania, obok już istniejącego segmentu A, przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr. 406. Powstający budynek to 7-kondygnacyjny biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej 5.564 m kw. z parkingiem podziemnym na 25 miejsc. Na każdym z czterech pięter najmujący będą mieli do dyspozycji 865 m kw. powierzchni biurowej. Na parterze będzie to 750 m kw., a na piętrze piątym – 589 m kw. Architektura budynku umożliwia dowolną aranżację powierzchni. Na ostatniej kondygnacji w jej zachodniej części, planowany jest taras rekreacyjny dostępny dla wszystkich użytkowników budynku.

 

PPTP kamień3
W ramach PPTP powstają trzy, powiązane ze sobą strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna. W kolejnych latach powstanie jeszcze budynek C o powierzchni ponad 5 tys. m kw. Pełne wykorzystanie potencjału Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego będzie możliwe po zagospodarowaniu całej powierzchni terenów przeznaczonych pod działalność parku oraz po utworzeniu strefy inwestycyjnej w nowej lokalizacji.
Inwestycja w 75 proc. zostanie sfinansowana w ramach pożyczki z Inicjatywy JESSICA (18,5 mln zł) oraz przy 25 proc. wkładzie własnym spółki. Planowany termin zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku to IV kw. 2014 r.
Teren nieruchomości przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na Dębcu, na której zlokalizowany jest Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, o powierzchni 1,34 hektara stanowi dawny zespół budynków poprzemysłowych. Dogodna lokalizacja PPTP stwarza wiele możliwości i jest atutem inwestycji. Poznański Park Technologiczno Przemysłowy jest położony w odległości 3 min. od węzła autostrady A2 Luboń/Dębina (Berlin 280 km, Warszawa 300 km) i zaledwie 30 minut od lotniska Ławica (15 km). Przebiegające w pobliżu główne arterie dzielnicy zapewniają dobre połączenie z całym miastem, 15 minut do centrum (4 km), 10 min. (3 km) do zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, z liniami autobusowymi i pobliską pętlą tramwajową, uzupełniają świetny dojazd samochodem.

PPTP Segment B
Powstanie i rozbudowa PPTP jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków unijnych JESSICA. JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. To europejska inicjatywa finansowego wspierania rewitalizacji miast, nowego zagospodarowywania terenów problemowych, poprzemysłowych czy powojskowych. JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach.