Kamień węgielny pod budowę CBPIO

1134
PCSS wiz

PCSS wiz

Na placu budowy przy ulicy Jana Pawła II w Poznaniu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego, czyli głównej siedziby Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) – afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – które jest operatorem światłowodowej, krajowej sieci naukowej PIONIER, operatorem miejskiej sieci światłowodowej POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej oraz liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Intensywny rozwój PCSS może być zilustrowany wzrostem liczby pracowników od 6 w 1993 roku do 300 w roku 2013 oraz liczbą ponad 130 projektów badawczych (głównie w ramach projektów europejskiego 7 Programu Ramowego), z których obecnie 49 jest w fazie realizacji.
Nowe Centrum jest zlokalizowane w Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej, z którą PCSS łączy współpraca w ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (WCZTI). Wraz ze zbudowanymi i realizowanymi obiektami kampusu politechniki tworzyć będzie Internetową Dolinę Warty.

PCSS kamień 1

PCSS kamień 2
Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. budynek sal technologicznych z serwerownią komputerów ciężkich) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Specjalizowane laboratoria ICT będą zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem staną się dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Tym samym CBPIO stanowić będzie ważny element europejskiej przestrzeni badawczej. W przyszłości przewidziano również możliwość dalszego rozwoju tego kompleksu, co zobrazowano w przedstawionej koncepcji architektonicznej.
W pierwszym etapie realizowany jest 3-kondygnacyjny budynek technologiczny dla sal komputerowych o powierzchni około 4 tys. m kw. Powstaną dwie sale na dwóch kondygnacjach o powierzchni po 800 m kw., z których każda pomieści po 270 szaf serwerowych. W przyszłości budynek będzie pobierał 14-16 MW energii.
Oprócz rozpoczętego właśnie budynku powstaną jeszcze dwa budynki laboratoryjno-biurowe o powierzchni 10,5 tys. m kw. dla pracowników naukowych i obsługi. Centrum zatrudni docelowo ponad 500 osób, głównie naukowców. PCSS ogłosiło przetarg na realizację drugiego etapu w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Projekt pierwszej części powstał w Studio Marian Fikus. Wykonawcą jest Eiffage Budownictwo Mitex. Całe przedsięwzięcie, o które zabiegi trwały od 5 lat, powstać ma w ciągu 2 lat do połowy 2015 r. Inwestycja ma kosztować 98 mln zł i finansowana jest w całości z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt łączący naukę z biznesem wpisuje się w przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej.
Powstanie CBPIO przyczyni się do trwałego ukształtowania inteligentnej specjalizacji naszego regionu w zakresie badań, edukacji i wdrożeń w obszarze informatyki. Wpisuje się zatem bezpośrednio w koncepcję rozwoju miasta przedstawioną w strategii „Poznań 2030”, w szczególności stymulując innowacje, m.in. w ramach Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, którego PCSS jest członkiem-założycielem.