Kamień pod największą serwerownię Europy Środkowej

1101
Beyond Data Center 2 1

Beyond Data Center 2 1

Przy ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu wmurowano kamień węgielny pod największą serwerownię w Europie Środkowej. Inwestorem jest spółka Beyond.pl należąca do Sebastiana Kulczyka.

Centrum Badań Technologii Informatycznych, którego budowa trwa od połowy grudnia 2014 r., jest inicjatywą naukowo-komercyjną powołaną przez zarząd spółki Beyond.pl. Do realizacji założeń przedsięwzięcia zostaną wykorzystane osiągnięcia naukowe współpracujących uczelni oraz nakłady na własne prace badawczo-rozwojowe.
Inicjatywa powstała na bazie doświadczeń z dotychczas prowadzonych badań, które zaowocowały nowymi usługami. Założenia programowe Centrum Badań IT mają skoordynować realizowane projekty oraz włączyć w ich zakres wyniki prac naukowych realizowanych przez współpracujące jednostki naukowe.
Beyond Data Center 2 to serwerownia o ponad 6.300 m kw. doskonałej technologicznie powierzchni kolokacyjnej, zaprojektowanej zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, oferującej klientom możliwość wyboru standardów usług data center od Tier I do Tier IV, z gwarantowanymi 14 MW zasilania. W centrum stanie ponad 100 tys. serwerów gwarantujących dostępność zasobów.

Doskonała łączność

Beyond.pl jako pierwsza serwerownia w Polsce zapewniła swoim klientom możliwość korzystania z neutralnego centrum danych. W Beyond.pl Data Center 2 łączność jest priorytetem. Klienci mają możliwość swobodnego wyboru operatorów telekomunikacyjnych.

Najwyższe bezpieczeństwo

Redundancja wszystkich kluczowych systemów, wykluczenie wąskich gardeł i pojedynczych punktów awarii oraz stały nadzór nad działaniem centrum danych gwarantuje najlepsze środowiska dla infrastruktury technologicznej firm. Ochrona zasobów klientów Beyond.pl to wielokrotnie sprawdzone i nieustannie testowane procedury oraz światowej klasy systemy eliminujące zarówno fizyczny, jak i wirtualny dostęp intruzów – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Parametry charakterystyczne dla Beyond Data Center 2 to PUE 1,1 oraz TIER IV. PUE (ang. power usage effectiveness) jest to współczynnik określający proporcję całej energii elektrycznej zużywanej na zasilanie centrum danych do energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia IT. Im wartość bliższa 1, tym mniej energii zużywanej jest na potrzeby odpowiednich warunków klimatycznych serwerowni oraz odpowiedniej infrastruktury (zasilanie, chłodzenie itp.).
TIER IV to certyfikat bezpieczeństwa centrum danych (najwyższy) określający dostępność centrum na poziomie 99,995 proc., co oznacza 26 minut przerwy/rok.
Beyond kamień 3

Do końca 2015 r.

Generalnym projektantem i konstruktorem Beyond Data Center 2 jest spółka ELD Polska.
Centrum danych ma wysokość 16,26 m, długość 51,39 m oraz szerokość 65,23 m. Wymiary centrum badań to: wysokość 14,52 m, długość 65,22 m, a szerokość 23,15 m. W sumie ponad 6.300 m kw. powierzchni z możliwością dalszej rozbudowy. W centrum znajdą się powierzchnie magazynowe i montażowe, pomieszczenia warsztatowe dla serwisu, infrastruktura laboratoryjno-badawcza oraz zdalne biuro. Zaprojektowano miejsca parkingowe, rampy rozładunkowe oraz dogodny dostęp do pomieszczeń.
Generalnym wykonawcą jest Budimex. Zakończenie robót planowane jest w grudniu 2015 r.
Polska zajmuje 17 pozycję na świecie i 10 w Europie w zestawieniu najlepszych lokalizacji dla budowy data center.

Foto: Zdzisław Nowicki