Ghelamco sprzedaje obligacje

1075
Ghelamco

Ghelamco

Międzynarodowy deweloper firma Ghelamco prowadzi zapisy na obligacje Ghelamco. Czas ich trwania to 26.11-09.12.2014 r.

Ghelamco Group jest belgijskim przedsiębiorstwem deweloperskim założonym w 1985 r. Poza działalnością w Belgii grupa realizuje inwestycje w Polsce, Rosji oraz na Ukrainie.

W kraju pochodzenia grupa zrealizowała wiele obiektów mieszkaniowych w Knokke-Heist (zarówno budownictwo jedno- jak i wielorodzinne), budynki mieszkalne oraz mieszane w Brukseli, apartamentowiec w De Panne oraz budynek mieszanego użytku w Leuven. W trakcie realizacji lub planowania są kolejne obiekty w Knokke i Brukseli oraz w Oostduinkerke, Gandawie oraz Wavre, w tym stadion w Gandawie.

Działalność w Polsce grupa skoncentrowała na sektorze biurowym rynku warszawskiego. Poza tym posiada zrealizowane inwestycje we Wrocławiu oraz realizowaną obecnie w Katowicach.
Ghelamco obecne jest w Polsce od 23 lat. Wybudowało i wynajęło 500.000 m kw. powierzchni, a wartość projektów zrealizowanych w Polsce przekroczyła 5 miliardów złotych. Obecnie buduje największy projekt biurowy w Europie – Warsaw Spire.

Oprocentowanie wyemitowanych obligacji jest zmienne, oparte o stopę WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 3,5 proc. W pierwszym okresie odsetkowym jest to 5,55 proc. w stosunku rocznym*. Odsetki wypłacane będą półrocznie.

Wykup obligacji nastąpi 16 czerwca 2019 (obligacje 4,5-letnie).

Notowanie: wniosek o dopuszczenie do obrotu na GPW Catalyst.

Zabezpieczenie: Poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, spółkę kontrolującą wszystkie aktywa Grupy Ghelamco w Polsce. Aktywa o wartości ponad 4 mld zł.

Łączna wartość nominalna obligacji serii PPA: 50.000.000 zł.

Cena emisyjna: 100 zł i jest stała w całym okresie sprzedaży obligacji.

Oferujący: UniCredit CAIB Poland S.A.

Konsorcjum dystrybucyjne: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Dom Maklerski Pekao, Dom Inwstycyjny Xelion sp. z o.o., Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oraz Dom Maklerski mBank S.A.

*Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przyjęto dla niej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, który w dniu 24 listopada 2014 roku wynosił 2,05%. Obligacje serii PPA w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą na poziomie WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów z dnia 11 grudnia 2014 roku, powiększony o marżę wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii PPA. Rzeczywista stopa bazowa może więc być niższa, wyższa, albo pozostawać na tym samym poziomie.