GDDKiA tworzy zaplecze wokół AOW

1230
Laboratorium Drogowe GDDKiA

Laboratorium Drogowe GDDKiA

W obrębie węzła zachód przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8) powstaje jedno z najnowocześniejszych Laboratoriów Drogowych GDDKiA. Będzie to jeden z kilku największych tego typu obiektów GDDKiA w Polsce.

 

Budynek będzie posiadał część laboratoryjną, halowo-magazynową oraz administracyjno-biurową. W ramach laboratorium działać będą pracownie specjalistyczne: betonów i materiałów wiążących, nawierzchni asfaltowych, gruntów i geotechniki oraz kruszyw i diagnostyki nawierzchni.
Całość terenu będzie wyposażona w infrastrukturę drogową (m.in. rampę rozładunkową, plac manewrowy, drogę pożarową). Jednocześnie laboratorium wyposażone będzie w nowoczesny sprzęt badawczy (m.in. georadar) i pomiarowy (np. do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych.).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizując największe inwestycje drogowe dba o ich jakość m.in. dzięki pracy laboratoriów drogowych. Do zadań laboratorium należą badania materiałów wykorzystywanych w budowie dróg i mostów. W laboratorium drogowym pracuje doświadczona kadra wysoko wykwalifikowana w zakresie prowadzonej działalności.
Laboratorium realizuje cele i zadania poprzez:
– prowadzenie badań kontrolnych w trakcie budowy,
– prowadzenie badań do odbioru,
– prowadzenie badań na potrzeby projektów budowlanych i drogowych. Całkowita powierzchnia budynku to około 2,5 tys. mkw. Wykonawcą jest firma Star Corp, natomiast inspekcją nadzoru budowlanego zajmuje się firma Pro Budex. Nowe laboratorium drogowe uruchomione zostanie latem tego roku.
Tymczasem przy północnym węźle Autostradowej Obwodnicy Wrocławia rozpoczęła się budowa Obwodu Utrzymania Autostrady A8. Budowa została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności powstaje tzw. strefa zimowego utrzymania, która będzie stanowiła zaplecze dla służb utrzymujących autostradę A8, trasę ekspresową S8, a w przyszłości również S5. Zadaniem OUA będzie całoroczne utrzymanie powyższych dróg. Dlatego baza wyposażona będzie w magazyn soli, wytwórnię materiałów likwidujących śliskość nawierzchni oraz silos na sól. Na jego terenie powstanie również m.in. parking dla pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. Natomiast drugi etap, czyli budowa Centrum Zarządzania Ruchem powstanie do końca 2013 roku. Obejmie on budowę: strefy postojowej, miejsc postojowych dla pojazdów służby drogowej, policji, służb medycznych, budynku warsztatowo-garażowego, myjni pojazdów służby drogowej, stanowiska dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne oraz niezbędnej infrastruktury. Wartość obu inwestycji to 33,8 mln zł.
Już teraz specjaliści z laboratorium drogowego we Wrocławiu oprócz prac na całej sieci dróg krajowych województwa dolnośląskiego (w tym m.in. przy takich inwestycjach jak AOW i S8) prowadzi także nadzór jakościowy na budowanej S8 w woj. łódzkim.