Forum Ekonomiczne w Krynicy

1478

W tegorocznym Forum w Krynicy uczestniczy kilka tysięcy gości z Europy, Azji i Ameryki. Podczas tematycznych forów:

Ochrony Zdrowia, Polonijnego, Regionów, Młodych Liderów i Konferencji Europa Karpat szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów dyskutują m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społeczno – kulturowych.

Jaka jest prawda o ściągalności VAT-u w Polsce? Ile w tym poprawy działań administracji skarbowej, a ile efektu wzrostu gospodarczego? O najnowszych danych na ten temat, analizach i prognozach będzie mówił podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy gość specjalny – Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. NIK regularnie uczestniczy w tym wydarzeniu, które ze względu na skalę i znaczenie nazywane bywa „polskim Davos”. W tym roku wystąpienie szefa Izby już w pierwszym dniu obrad.

Forum w Krynicy należy do najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych w tej części Europy. Idea krynickich spotkań narodziła się w 1992 r. Pierwszym przewodniczącym Rady Programowej był znany działacz społeczny ziemi sądeckiej – Zygmunt Berdychowski. Początkowo Forum było miejscem wymiany myśli, idei i propozycji współpracy pomiędzy Polską i jej sąsiadami, a w pierwszym spotkaniu wzięło udział niespełna 100 uczestników, w większości z Polski.

W tegorocznym Forum w Krynicy uczestniczy kilka tysięcy gości z Europy, Azji i Ameryki. Podczas tematycznych Forów: Ochrony Zdrowia, Polonijnego, Regionów, Młodych Liderów i Konferencji Europa Karpat szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów dyskutują m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społeczno – kulturowych. Wśród zaproszonych do Krynicy gości co roku jest również prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Już w pierwszym dniu obrad tegorocznego Forum prezes Kwiatkowski przedstawi wyniki kolejnych kontroli NIK dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Wpływy z podatku VAT stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa – stanowią one niemal połowę tych dochodów (w roku 2017 r. 49,7 proc.). Dla porównania dochody z akcyzy stanowiły w tym samym roku 21,7 proc. dochodów podatkowych, dochody z PIT 16,7 proc., a dochody z CIT 9,4 proc.

Wszelkie zatem uszczuplenia podatku VAT stanowią istotny problem, który może skutkować ograniczeniem zakresu i jakości realizowania przez państwo jego funkcji.

Tymczasem np. w latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wówczas wykorzystywanie fikcyjnych faktur, niezwykle groźnie były tworzone przez oszustów struktury, pozwalające pozorować dostawy wewnątrzwspólnotowe, niewystarczająca była skuteczność administracji podatkowej i skarbowej w zwalczaniu VAT-owskich oszustw. Stąd też działania, kontrole i wnioski NIK, które nie pozostały bez wpływu na znaczącą zmianę niekorzystnego dla sytuacji kraju trendu. Obecnie skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom stopniowo, ale zauważalnie się poprawia. Właśnie tych zagadnień będzie dotyczyło wystąpienie Prezesa NIK.

Problematyka egzekwowania dochodów budżetowych pochodzących z podatków, w tym z podatku VAT, jest bowiem niezmiennie obecna w kontrolach NIK, w tym przede wszystkim obecna w corocznej kontroli wykonania budżetu państwa. Egzekwowaniu dochodów z podatku od towarów i usług Izba poświęciła także dedykowane kontrole takie jak:

Prezes NIK przedstawi szczegółowo nie tylko wyniki kolejnych kontroli, ale także rozwiązania, jakie proponowała NIK, m.in. ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT, efektywniejsze dokonywanie wykreśleń z rejestru, split payment, rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej, ograniczenie płatności gotówkowych, centralny rejestr faktur, publiczny rejestr rachunków bankowych podatników. Omówi także obecne etapy wdrażania tych propozycji, bowiem wyniki wszystkich tych kontroli spotkały się z dużym zainteresowaniem. W kwietniu 2016 r. ustalenia NIK były m.in. przedmiotem wspólnego posiedzeniu dwóch komisji sejmowych, tj. Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, a 10 czerwca 2016 r. przedmiotem obrad w ramach plenarnego posiedzenia Sejmu RP.

Z zainteresowaniem spotka się zapewne także prezentacja najnowszej kontroli Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT, której wyniki NIK ogłosiła kilka tygodni temu.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne potrwa trzy dni (4-6 września). Obejmie sześć sesji plenarnych, na które złoży się 180 paneli, wykładów, warsztatów, prezentacji regionalnych i narodowych, podczas których poruszane będą najważniejsze problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej