Eiffage nadal na budowie Centrum Internetu Optycznego

994
CBPIO1

CBPIO1

Eiffage Polska Budownictwo zrealizuje drugi etap kompleksu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu.

7 marca 2014 firma Eiffage Polska Budownictwo podpisała umowę na realizację Budowy Sal Technologicznych (BST) – etap II w ramach Kompleksu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II. Powierzchnia terenu w granicach opracowania projektowego – 4.693,06 m kw., powierzchnia zabudowy – 1.370,89 m kw., powierzchnia użytkowa – 2.483,07 m kw., a kubatura – 10.967,12 m sześc.
Inwestorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań.
Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. Budynek Sal Technologicznych) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Specjalizowane laboratoria ICT będą zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem staną się dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wartość kontraktu wynosi prawie 38 mln zł brutto. Prace potrwają do kwietnia 2015 r.
Eiffage Polska Budownictwo realizuje również pozostałe etapy CBPIO.