Deweloper Koncepta i planowane centra handlowe

1093
Teren w Opolu u zbiegu ul.1maja i ul Dubois. źródło: google.maps.pl

Teren w Opolu u zbiegu ul.1maja i ul Dubois. źródło: google.maps.pl

Koncepta nie posiada gruntów w Opolu ani w Sosnowcu więc raczej nie zrealizuje tam inwestycji niedawno zapowiadanych przez jeden z branżowych newsletterów.

Retailnet.pl w swoim newsletterze z 31.01.2012 r. podaje informacje o planach inwestycyjnej spółki Koncepta. Z treści artykułu wynika, że deweloper planuje zrealizować kilka galerii i centr handlowych w rożnych miastach Polski, m.in., w Opolu i Sosnowcu.

Jak wynika z informacji posiadanych przez nasz portal inwestycje dewelopera w tych dwóch miastach (na wskazanych konkretnie przez Retailnet.pl gruntach) nie będą możliwe. Teren po byłym PKS w Opolu u zbiegu ulic 1-go maja i Duboisa został zlicytowany przez komornika na rzecz ITAKI (więcej tutaj), natomiast sosnowiecka nieruchomość rzekomo należąca do Koncepty wyszła z jej portfela kilka lat temu – został sprzedany firmie Immoeast.