Czwarta JESSICA z Bankiem Ochrony Środowiska

1142
Centrum Medyczne Kołobrzeg Jessica

Centrum Medyczne Kołobrzeg Jessica

Bank Ochrony Środowiska podpisał właśnie umowę na finansowanie inwestycji, dzięki której ze środków z unijnej Inicjatywy JESSICA powstanie w Kołobrzegu nowoczesne specjalistyczne centrum medyczne. To pierwsze w województwie zachodniopomorskim i czwarte w całej Polsce przedsięwzięcie realizowane za pośrednictwem BOŚ Banku.

 

 Projekt będzie obejmować rewitalizację nieużytkowanego budynku powojskowego i utworzenie Specjalistycznego Centrum Medyczno-Diagnostyczne wraz ze szpitalem jednodniowym oraz oddziałem rehabilitacji długoterminowej. Uruchomiona placówka łączyć będzie usługi diagnostyczne, edukacyjne i profilaktyczne w zakresie zdrowia, wykorzystując przy tym najnowocześniejszy sprzęt.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 10,67 mln zł, z czego 5 mln zł to pożyczka pochodząca ze środków finansowych Inicjatywy JESSICA. Resztę kwoty stanowią środki własne inwestora oraz kredyt uzupełniający z BOŚ Banku.

Cieszymy się, że jest to już czwarte, a zarazem pierwsze w województwie zachodniopomorskim przedsięwzięcie realizowane przez BOŚ Bank ze środków z Inicjatywy JESSICA – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes zarządu BOŚ SA. – Jesteśmy przekonani, że inwestycja w ogromnym stopniu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Kołobrzegu, ale i turystów, którzy chętnie wybierają to miasto na odpoczynek nad Bałtykiem.

Beneficjentem pomocy jest spółka Lech Investment z siedzibą w Kołobrzegu.

Bank Ochrony Środowiska jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich identyfikuje, analizuje i ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz finansuje miejskie projekty rewitalizacyjne zgodnie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. BOŚ SA został wybrany w ramach konkursu do zarządzania funduszem w wysokości około 65 mln zł. Oprócz środków JESSICA, BOŚ przeznaczył na współfinansowanie tych samych inwestycji dodatkowe 100 mln zł ze środków własnych.

Bank Ochrony Środowiska wdraża projekt JESSICA w trzech regionach kraju: jest obecny także w województwie śląskim oraz w województwie pomorskim (poza Trójmiastem i Słupskiem). W całej Polsce BOŚ zarządza kwotą ponad 384 mln zł, udostępniając jednocześnie własne fundusze w wysokości 575 mln zł.

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.