Copernicus Square – życie i praca w zabytkowej Elektrowni Powiśle

1134
Copernicus Square budynek D1

Copernicus Square budynek D1

Powierzchnie biurowe z wyeksponowaną XX-wieczną konstrukcją stalową dachów w dawnym budynku kotłowni, odwzorowanie przebiegu dawnych torów kolejowych na otwartym placu czy umieszczenie w holach recepcyjnych i ogólnodostępnych toaletach elementów z okresu funkcjonowania Elektrowni – inwestor, firma HOCHTIEF Development Poland przekazuje kolejne szczegóły rewitalizacji zabytkowych budynków Elektrowni Powiśle w ramach projektu Copernicus Square, którego realizacja ruszyła przed miesiącem.

Po oddaniu do użytku inwestycji Copernicus Square, czyli w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych, użytkownicy biur, klienci i wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznawania się z historią opuszczonej dotychczas Elektrowni Powiśle, dzięki wyeksponowaniu kilkudziesięciu historycznych elementów w czterech XX-wiecznych budynkach, przystosowywanych do nowych funkcji w ścisłej współpracy ze stołecznym konserwatorem zabytków.
Uruchomiona w 1904 r. Elektrownia Powiśle o mocy 83 MW była jednym z większych tego typu obiektów, funkcjonowała z przerwami przez 97 lat i odegrała istotną rolę w historii stolicy, choćby w Powstaniu Warszawskim, gdy dostarczała energię powstańczym szpitalom, drukarniom czy warsztatom. Cieszymy się, że realizując współczesny kompleks biurowo-handlowo-mieszkaniowy, możemy przybliżać przeszłość tego miejsca – mówi Piotr Stark, członek zarządu HOCHTIEF Development Poland.
Inwestor wraz z pracownią APA Wojciechowski zaprojektowali inwestycję w taki sposób, by przypominać o historii już od samego wejścia do budynków. W ladach recepcyjnych rewitalizowanych obiektów rozważana jest prezentacja detali z czasów świetności Elektrowni Powiśle – w adaptowanym biurowcu Elektrowni z 1920 r. w całości zostanie wyeksponowana np. suwnica z łańcuchem i hakiem z dawnej rozdzielni. W holach windowych budynków biurowych przeznaczono specjalne miejsca na ekspozycję całych pionowych modułów zewnętrznego pierścienia urządzeń nastawni w sześciennych obudowach i rzędami okrągłych przycisków. Również ogólnodostępne toalety zostaną wykorzystane jako nośnik historycznych treści – w gablotach znajdą się tabliczki (np. o treści „SUWNICA. WEJŚCIE NIEUPOWAŻNIONYM SUROWO WZBRONIONE” czy „PAMIĘTAJ! ROZLANE PALIWO I SMARY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR!”) i inne detale lub urządzenia z okresu funkcjonowania Elektrowni Powiśle.
Kilka zachowanych elementów znajdzie nowe zastosowanie technologiczne, niewidoczne na pierwszy rzut oka. W podziemiach kesonu zostaną zlokalizowane zbiorniki na wodę deszczową i pojemniki systemu tryskaczy dla zespołu budynków zabytkowych (jako nawiązanie do funkcjonowania dawnego kesonu, którego wnętrze działało jako konstrukcja sięgająca 10 metrów w głąb ziemi, gdzie za pomocą sprężonego powietrza zasysano wodę z dna Wisły, wykorzystywaną do schładzania turbin w maszynowni). Z kolei odbudowywane kominy kotłowni nr III, przeznaczonej do demontażu będą pełniły rolę wyrzutni powietrza.
Z historycznymi detalami będzie można się zapoznać również na terenie otwartym dla wszystkich mieszkańców. Na posadzce placu pomiędzy dawną maszynownią a nowym biurowcem odwzorowany zostanie przebieg torów kolejowych, kształt komina i wyeksponowana będzie zabytkowa lokomotywa. Na szczególną uwagę zasługuje również tzw. „droga węgla”, czyli zachowanie kierunku ruchu przyszłych użytkowników Copernicus Square zgodnego z kierunkiem procesu technologicznego zamiany węgla w energię w kotłowni i maszynowni. Siedząc w kawiarni na terenie kompleksu, warto spojrzeć na słupy konstrukcyjne lokalu gastronomicznego – będą to bowiem elementy odzyskane z rozbiórki nie będącej zabytkiem kotłowni nr III.
Przypomnijmy, że Copernicus Square powstanie na warszawskim Powiślu między ulicami Dobrą, Leszczyńską, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Zajęczą. W zrewitalizowanych budynkach historycznych XX-wiecznej Elektrowni Warszawskiej i w pięciu nowych obiektach zostanie oddanych do użytku ponad 41 tys. mkw. powierzchni, w tym: 26.295 mkw. biur (nowoczesne biurowce klasy A, zbudowane i wykończone z materiałów najwyższej jakości), 8.359 mkw. handlu i usług, 5.912 mkw. mieszkań i parking podziemny. W ramach kompleksu powstaną dostępne dla wszystkich mieszkańców place miejskie: plac Wiślany, plac Przyrody, plac Techniki i plac Historii.