Będzie rósł popyt na grunty inwestycyjne pod budownictwo wielorodzinne

1055
grunt inwestycyjny

grunt inwestycyjny

Zgodnie z raportem E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014, obejmującym najlepiej rozwijające się miasta poza Warszawą, nadchodzą lepsze czasy dla gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W opinii rzeczoznawców Emmerson Evaluation w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście popyt na grunty o takim przeznaczeniu będzie coraz większy. Stabilny będzie z kolei popyt na grunty pod zabudowę komercyjną usługową (biurową i handlową).

Emmerson Evaluation przeprowadził analizę cen transakcyjnych gruntów inwestycyjnych, które w 2013 r. były przedmiotem sprzedaży w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście, a więc w jednych z najszybciej rozwijających się miast.
Aby ocenić popyt na rynku gruntów inwestycyjnych, najpierw trzeba wziąć pod uwagę aktualną i przyszłą koniunkturę gospodarczą, do tego ocenić w perspektywie długoterminowej prognozy popytu na nowe lokale mieszkalne czy na najem powierzchni biurowych i handlowych. Trudność w określeniu tych elementów oraz ograniczony dostęp do informacji o transakcjach powodują, że sytuacja na rynku gruntów inwestycyjnych jest bardzo rzadko poddawana analizie. Emmerson Evaluation dzięki bazie E-VALUER ma dostęp do realnych danych transakcyjnych, a na podstawie zapytań o wyceny, które składają m.in. deweloperzy, może też monitorować popyt na tym rynku – mówi Robert Korczyński, dyrektor Zespołu Wycen Komercyjnych Emmerson Evaluation.
Jednym z głównych wniosków z raportu E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014 jest przewidywany przez Emmerson Evaluation wzrost popytu na grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. To, według ekspertów firmy, może przełożyć się na wzrost cen gruntów inwestycyjnych pod ten typ zabudowy.
Wyraźne wzrosty być może nie pojawią się jeszcze w tym roku, ale w 2015 r. powinny być już widoczne – mówi Robert Korczyński.
Emmerson Evaluation otrzymuje od deweloperów coraz więcej zapytań o wyceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Tego typu dane, gromadzone przez Emmerson Evaluation w autorskiej bazie danych transakcyjnych E-VALUER, są wsparciem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o zakupie nieruchomości inwestycyjnych.
Na rynku nowych inwestycji mieszkaniowych mamy ożywienie, deweloperzy raportują dobre wyniki sprzedażowe, coraz częściej prezentowane są projekty nowych inwestycji. Do tego potencjalni kupujący do końca 2018 r. mogą skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych – wskazuje Robert Korczyński.
Deweloperzy, którzy posiadają duże tereny inwestycyjne, przewidując poprawę koniunktury, także zgłaszają zapotrzebowanie na nowe grunty.
Jeżeli banki udrożnią dostęp do finansowania inwestycji deweloperskich, będzie można patrzeć optymistycznie na ten segment rynku – dodaje Korczyński.
Emmerson Evaluation swoje prognozy dotyczące kierunków popytu na grunty inwestycyjne opiera także na analizie bazy zeszłorocznych transakcji. W ubiegłym roku grunty inwestycyjne o największej wartości nabyli inwestorzy we Wrocławiu (215 mln PLN) i Krakowie (208 mln PLN); niewiele mniej wydano na grunty w Trójmieście (182 mln PLN). Najmniej kapitału przeznaczono na zakup gruntów inwestycyjnych w Poznaniu (144 mln PLN). We wszystkich czterech miastach wśród nieruchomości inwestycyjnych największą wartość miały nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną: w Krakowie 138 mln PLN, we Wrocławiu ponad 116 mln PLN, w Trójmieście blisko 86 mln PLN a w Poznaniu 63 mln PLN.tab grunty inwest

E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014 pokazał, że w ubiegłym roku w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście na rynkach gruntów inwestycyjnych pod zabudowę innego typu niż mieszkaniowa wielorodzinna (czyli pod zabudowę usługową, w tym handlową i biurową, oraz magazynowo-produkcyjną) odnotowano niewielką liczbę transakcji.
Potencjał mogą mieć grunty pod zabudowę biurową w Krakowie, gdzie jest obecnie niski wskaźnik pustostanów powierzchni biurowej. Wszystko zależy od tempa absorpcji przez rynek realizowanych obecnie wielu nowych projektów biurowych – mówi Korczyński.
Jak prognozują eksperci Emmerson Evaluation, ceny gruntów inwestycyjnych pod zabudowę magazynowo-produkcyjną będą w tym roku stabilne. Rynek tego typu gruntów koncentruje się w sąsiedztwie dużych miast, stąd transakcji na terenie samych miast jest niewiele.

***

EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. istnieje od 2008 r. i należy do Grupy Kapitałowej EMMERSON, obecnej w Polsce od 1994 r.

Spółka dostarcza wyceny nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych (biura, handel, magazyny), inwestycji deweloperskich, nieruchomości rolnych i leśnych oraz specjalistycznego przeznaczenia, kierując swoje usługi przede wszystkim do banków i spółek giełdowych. EMMERSON EVALUATION posiada też doświadczenie w wycenie dużych pakietów nieruchomości oraz w wycenie środków trwałych, wykonuje również analizy rynkowe.

EMMERSON EVALUATION dysponuje autorską bazę danych o cenach transakcyjnych rynku nieruchomości E-VALUER, która aktualnie liczy ponad 400 tys. opisanych transakcji.

Spółka posiada 7 biur regionalnych i zatrudnia 50 specjalistów, w tym 23 rzeczoznawców. Współpracuje też z ponad 180 rzeczoznawcami zewnętrznymi, co pozwala na realizację zleceń wyceny i monitoring rynku nieruchomości na terenie całego kraju.