ZAPOZNAJ SIĘ – PRZYJDŹ – ZAINWESTUJ

1088
Murowana Goslina nowa inwestycja

Murowana Goslina nowa inwestycja

Nowe rozwiązania w zakresie budownictwa czynszowego w gminie Murowana Goślina. W gminie Murowana Goślina (powiat poznański) reklamującej się jako miejsce, które może być lub już jest „ADRESEM MARZEŃ” dla wielu osób od lat stosuje się nowe rozwiązania w zakresie zarządzania usługami komunalnymi.

Szczególnie nowatorskie systemy zarządzania wprowadzono w gospodarce odpadami oraz komunalnym zasobie lokalowym. Zawarto w tym celu wieloletnie umowy oparte na koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwsza umowa dotycząca składowiska odpadów komunalnych została zawarta już w 2002 roku. Kolejna na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym gminy Murowana Goślina została podpisana w marcu 2006 roku. W obu przypadkach zleceniobiorcy zobowiązani są poza bieżącym zarządzaniem, do realizowania określonego pakietu inwestycyjnego czy to na składowisku odpadów, czy w zasobie komunalnym. Umowy te również nie stanowią obciążenia finansowego dla gminy. Zadania realizowane na ich podstawie są finansowane w przypadku składowiska z opłat za składowanie odpadów, a w przypadku zasobu komunalnego – z czynszów opłacanych przez najemców. W ostatnim czasie możemy się pochwalić kolejnym nowym budynkiem komunalnym zrealizowanym, w ramach powyższej umowy. Zainteresowanych odsyłamy do strony www.murowana-goslina.pl
Doświadczenie gminy w tym zakresie zaowocowało kolejnym nowatorskim pomysłem w skali kraju. Gmina Murowana Goślina tym razem przygotowała projekt dotyczący budownictwa czynszowego. Dnia 8 sierpnia br. gmina opublikowała ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. nr 19, poz. 101) oznacza w praktyce wyłonienie podmiotu sektora prywatnego, który zaangażuje się finansowo w przedsięwzięcie, przejmując ciężar finansowania inwestycji, w zamian za pobieranie pożytków z przedmiotu koncesji przez wiele lat. Inaczej mówiąc wynagrodzeniem partnera gminy w tym przedsięwzięciu będą czynsze opłacane przez najemców.
W Murowanej Goślinie jak w większości innych gmin na terenie Polski odczuwa się dotkliwie brak mieszkań na wynajem. Spora grupa mieszkańców jest żywotnie zainteresowana nowym projektem. Gmina wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom przygotowała model budowy mieszkań czynszowych w trybie koncesji na roboty budowlane budownictwem czynszowym. Taki model budownictwa umożliwi zrealizowanie marzeń – poprzez zapewnienie mieszkania rodzinom, dla których było ono do tej pory właściwie niedostępne. Proponowane warunki finansowe nie będę stanowiły bariery nie do pokonania. Obecnie ze względu na zbyt niskie dochody wielu nie ma szans na uzyskanie kredytu na zakup mieszkania u dewelopera lub na rynku wtórnym. Z drugiej strony dochody te są jednak za wysokie, by starać się o lokal w zasobie komunalnym.
W ramach tego projektu gmina Murowana Goślina (koncesjodawca) jako przedmiot koncesji przekazuje niezbudowaną działkę gminną oraz działki zabudowane z budynkami do rozbiórki (3 budynki mieszkalne położone przy ul. Przemysłowej 11, 13 i 17 w Murowanej Goślinie). Od koncesjonariusza oczekuje się rozbiórki tych budynków, zaprojektowanie oraz wybudowanie budynków mieszkalnych, w których będzie nie mniej niż 60 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 3.000 m kw.
Drugi wariant dopuszcza lokalizację na parterach budynków budowę lokali użytkowych co w istotny sposób wpłynie na ekonomikę przedsięwzięcia. Gmina z łącznej puli wybudowanych mieszkań gwarantuje sobie prawo do wskazywania najemców w 16 lokalach, które mają być lokalami o czynszu komunalnym. Pozostałe lokale będą wynajmowane na wolnym rynku przez koncesjonariusza. Wysokość czynszu komunalnego jest wyliczona w sposób realny i obecnie wynosi 7,51 zł. Powyższa stawka jest efektem konsekwentnej i długofalowej polityki mieszkaniowej gminy.
Dodatkowo gmina dopuszcza sprzedaż przez koncesjodawcę określonej puli lokali mieszkalnych
Zachęcamy do zainteresowania się naszym projektem.

ZŁÓŻ WNIOSEK, NEGOCJUJ I ZOSTAŃ PARTNEREM GMINY MUROWANA GOŚLINA

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia są dostępne pod adresem:

http://bip2.murowana-goslina.pl/index.php/przetargi/377/15.html

Zainteresowane podmioty gospodarcze zachęcamy do składania wniosków.

Efekty wdrożeń

Murowana Goslina domy stareMurowana Goslina domy nowe

Murowana Goslina domy stare 1Murowana Goslina domy nowe 1

Murowana Goslina domy stare 2Murowana Goslina domy nowe 2

 

 

Murowana Goslina domy stare 3Murowana Goslina domy nowe 3

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40, kom. 519 321 681
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
tel. 61 892 36 05, kom. 502 753 315
e–mail: m.bulinski@murowana-goslina.pl