Wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej

1116
transakcje inwest. w EŚ wg krajów

transakcje inwest. w EŚ wg krajów

W pierwszym półroczu 2013 r. wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 1,73 mld euro, ale w drugiej połowie roku może być znacznie wyższa.

Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w drugim kwartale 2013 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła 631 mln euro, czyli więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Od początku roku zainwestowano w Europie Środkowej ok. 1,73 mld euro, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r. (52 transakcje zostały zamknięte w porównaniu z 31 transakcjami w pierwszym półroczu 2012 r.). Zważywszy na znaczny wolumen transakcji na zaawansowanym etapie, które nie zostały jeszcze sfinalizowane, wartość obrotów za cały rok może przekroczyć ubiegłoroczną.

Charles Taylor CiWCharles Taylor, partner zarządzający w firmie Cushman & Wakefield w Polsce, powiedział:
Poziom aktywności na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowej w pierwszej połowie 2013 r. był zgodny z oczekiwaniami przy dominującej pozycji Polski (w pierwszym półroczu 2013 wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniosła 1,09 mld euro), ale bardziej interesujące będzie najbliższe półrocze ze względu na finalizowanie kilku ważnych transakcji i szereg dużych aktywów oferowanych na rynku. Wkrótce możemy oczekiwać optymistycznych informacji z Czech i prawdopodobnie Węgier dotyczących zrealizowanych transakcji.

W drugim kwartale 2013 r. dominującą pozycję w Europie Środkowej nadal zajmowała Polska, na którą przypadło niemal 72 proc. łącznej wartości inwestycji, natomiast w Czechach i na Słowacji zainwestowano tylko po prawie 100 mln euro. W Rumunii i na Węgrzech nie odnotowano w ubiegłym kwartale większych transakcji inwestycyjnych, mimo iż w pierwszym kwartale bieżącego roku zainwestowano na Węgrzech 159 mln euro.

Największym zainteresowaniem inwestorów nadal cieszył się sektor biurowy, na który przypadło 50 proc. łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych w drugim kwartale 2013 r. Wartość inwestycji w nieruchomości biurowe jest już piąty kwartał z rzędu wyższa niż w sektorze handlowym. Natomiast w sektorze nieruchomości magazynowych poziom aktywności inwestycyjnej spadł w porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami – jego udział w łącznych obrotach wyniósł 10 proc.

Soren Rodian Olsen, dyrektor ds. inwestycji w nieruchomości biurowe i magazynowe w firmie Cushman & Wakefield w Polsce, powiedział:
– Ze względu na rosnące zainteresowanie inwestorów najlepszymi nieruchomościami biurowymi i magazynowymi w Polsce, w drugiej połowie 2013 r. może zostać zawartych szereg transakcji przy dość agresywnych stopach kapitalizacji.

Wśród najważniejszych transakcji należy wymienić zakup biurowca Senator w Warszawie przez Union Investment, zakup przez Unibail-Rodamco udziałów w kompleksie Złote Tarasy od m. st. Warszawy oraz zakup Apollo Business Center IV w Bratysławie przez Ceska Pojistovna. Swoją aktywność na rynku inwestycyjnym Europy Środkowej w drugim kwartale zaznaczyli również Bluehouse i Standard Life.

W Europie Środkowej uzgodniono szereg dużych transakcji, które po sfinalizowaniu mogą znacząco zwiększyć wolumen inwestycji w drugim półroczu. Wybrane transakcje:
* Silesia City Center w Katowicach – 412 mln euro,
* Galeria Dominikańska we Wrocławiu – 151,7 mln euro,
* Portfel Charter Hall (Szczecin, Wrocław, Gliwice, Katowice, Kraków) – 174,5 mln euro.

Charles Taylor powiedział:
– Zważywszy na liczbę transakcji w przygotowaniu, dostępność dobrej jakości produktów inwestycyjnych oraz utrzymujące się zainteresowanie inwestorów Europą Środkową, wolumen inwestycji w tym regionie może przekroczyć ubiegłoroczny, który wyniósł 3,8 mld euro.

transakcje inwest. w EŚ wg sektorów

 

transakcje liczba EŚ

Źródło: Cushman & Wakefield