Wikana prezentuje swoją inwestycję na konferencji naukowej w Krynicy

1100
Wikana konferencja w Krynicy

Wikana konferencja w Krynicy

Lubelski deweloper, Wikana S.A. zaprezentował na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krynicy jedną ze swoich najnowszych inwestycji. Osiedle Oranżeria zostało przedstawione jako przykład wzorcowej inwestycji realizowanej według nowoczesnego, biznesowego modelu.

Wikana była partnerem strategicznym 60., jubileuszowej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. To ogólnopolskie, prestiżowe spotkanie zgromadziło w Krynicy prawie pół tysiąca naukowców i przedstawicieli świata biznesu.
Konferencja trwała sześć dni, od 14 do 19 września. W tym czasie uczestnicy wydarzenia prezentowali referaty dotyczące różnorodnych aspektów budownictwa, a zwłaszcza inwestycji prowadzonych na terenach zurbanizowanych. Wśród prelegentów byli również przedstawiciele Wikana S.A.
Swój referat poświęciłam koncepcji nowoczesnego modelu biznesowego, na przykładzie „Oranżerii”, jednej z inwestycji realizowanych obecnie w Lublinie przez naszą spółkę – mówi Agnieszka Wójcik, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu Wikana i zarazem uczestnik konferencji. – To wzorcowe przedsięwzięcie, noszące wszystkie cechy prawidłowo i racjonalnie realizowanego projektu biznesowego.
Oranżeria to budynek powstający przy ul. Nowy Świat w Lublinie.
Projekt został precyzyjnie przygotowany i jest realizowany ściśle według zaplanowanych terminów. Ponadto mieszkania w Oranżerii są unikatową ofertą na lubelskim rynku deweloperskim. Wyróżniają się ergonomicznymi rozkładami, ze zmaksymalizowaną powierzchnią użytkową, a także wysoką jakością. Budynek zachęca też nowoczesnym wyglądem – tłumaczy Agnieszka Wójcik.
To jednak nie jedyny temat poruszany w czasie konferencji przez przedstawicieli Wikana. Dla przykładu inżynier Aleksander Żołyniak z działu realizacji inwestycji deweloperskich prezentował rozwiązania, które zapobiegają zawilgoceniu budynków mieszkalnych.
Bezpośrednim organizatorem konferencji w Krynicy był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.