W Głogowie powstaje nowoczesna zajezdnia autobusowa

1618
zajezdnia Głogów

zajezdnia Głogów

W styczniu 2015 r. Głogów zyska nową zajezdnię dla pojazdów komunikacji miejskiej z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Inwestycję o wartości 14,2 mln zł netto realizuje firma Skanska na zlecenie głogowskiej Komunikacji Miejskiej. Pod budowaną zajezdnię wmurowano kamień węgielny.

W styczniu 2015 r. zajezdnia będzie kompleksowo obsługiwać transport miejski na obszarze gminy miejskiej Głogów. Obecna baza transportowa stanowi poważny problem ze względu na jej wielkość i stan technicznych. Stacja paliw i myjnia autobusowa nie spełniają wymogów technicznych i obowiązujących norm.
– Inwestycja, którą prowadzimy, wpłynie na podniesienie standardu usług w ramach transportu publicznego w Głogowie – mówi Jarosław Jaś, menadżer projektu, Skanska.Już za 13 miesięcy głogowianie zyskają nowoczesne zaplecze dla pojazdów komunikacji miejskiej z profesjonalnym zapleczem warsztatowym. Baza zapewni lepsze warunki pracy dla kierowców autobusów i pracowników zajezdni, lepsze warunki serwisowania samochodów, a w rezultacie również wyższą jakość transportu publicznego w mieście.
Nowa zajezdnia powstaje przy ulicy Transportowej. W jej skład wejdzie budynek administracyjno–dyspozytorski, budynek halowy stacji obsługi autobusów przeznaczony głównie do serwisowania pojazdów z pięcioma stanowiskami napraw i myjnią autobusową oraz stacja paliw.
Nieopodal stacji znajdzie się wiata stanowiąca zadaszenie dystrybutorów paliwa. Obudowę budynków będą stanowić panele z blachy stalowej, które w niektórych miejscach zostaną ułożone w czerwono-białą szachownicę. Będzie to bezpośrednie nawiązanie do flagi Głogowa, jednocześnie logo Komunikacji Miejskiej.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również: droga dojazdowa do obiektu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, place manewrowe, drogi przejazdowe, miejsca postojowe dla autobusów (42), samochodów gospodarczych oraz technicznych, chodniki. Łączna powierzchnia zabudowy inwestycji wyniesie około 1,5 tys. m kw., natomiast powierzchnia dróg i parkingów – 9,8 tys. m kw.
Zadanie obejmuje także wykonanie sieci zewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna wraz z systemem podczyszczania ścieków z budynku stacji obsługi autobusów, instalacja paliwowa ze zbiornikiem o pojemności 50 m sześc. i dystrybutorami).
W zakresie instalacji wewnętrznych znajdą się: węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej na cele grzania budynków oraz c.w.u., wentylacja z rekuperacją i nagrzewnicami wodnymi, agregaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi, instalacje c.o. i ciepła technologicznego, agregaty grzewcze. Zespół budynków zajezdni oprócz standardowej instalacji elektrycznej wyposażony będzie w nowoczesne instalacje teletechniczne, tj. system telefonii, telewizji kablowej, rejestracja czasu pracy, telewizji dozorowej, włamania i napadu oraz kontroli dostępu.
Ponadto, wykonawca odpowiedzialny jest za całkowite wyposażenie pomieszczeń stacji obsługi w: myjnię, podnośniki do pojazdów wraz z zestawem narzędzi monterskich.
Autorem projektu jest wrocławska firma AGP.
Prace ruszyły w pierwszej połowie października.
Do tej pory zrealizowaliśmy przyłącza zewnętrzne, roboty ziemne pod fundamenty oraz drogi – mówi Agnieszka Brandenburg, kierownik budowy, Skanska.Obecnie wykonujemy wykopy pod fundamenty pod budynek stacji obsługi i stacji paliw, prowadzimy budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i instalacji sprężonego powietrza. W najbliższym czasie planujemy budowę fundamentów pod budynek stacji obsługi pojazdów. Do końca pierwszej połowy przyszłego roku zakończymy wszystkie roboty stanu surowego, a od maja 2014 r. rozpoczniemy prace wykończeniowe. Prace zakończymy w styczniu 2015 r.