Victoria Dom spłaca zadłużenie przed terminem

1074
Victoria Dom logo

Victoria Dom logo

Warszawski deweloper Victoria Dom S.A. podjął decyzję o przedterminowej spłacie obligacji o wartości 10 mln zł w związku z szybszym rozliczeniem projektów deweloperskich. W ramach nowej emisji obligacji spółka pozyskała 15 mln zł, które posłużą finansowaniu nowych inwestycji.

Deweloper Victoria Dom S.A. uzgodnił z obligatariuszami przedterminowy wykup części z trzyletnich obligacji serii B o wartości 10 mln zł, których termin zapadalności przypadał na luty 2017 r. Spółka w lutym 2014 r. wyemitowała papiery dłużne o łącznej wartości 18,05 mln zł, które następnie zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Pozostałe obligacje o wartości 8,05 mln zł będą nadal obsługiwane zgodnie z kalendarzem spłat.
Pieniądze z tamtej emisji obligacji wykorzystaliśmy na budowę osiedla Ogrody Targówek, przy ul. Rzepichy w Warszawie. Projekt został już praktycznie rozliczony. Pozwala nam to przed terminem spłacić zadłużenie, jakie zaciągnęliśmy na sfinansowanie jego realizacji, a tym samym ograniczyć ponoszone koszty finansowe – podkreślił Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom S.A.
Pod koniec czerwca br. Victoria Dom przeprowadziła z sukcesem emisję 3-letnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych w kwocie 15 mln zł. Papiery dłużne są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5,6 proc. w skali roku.
Środki z tej emisji przeznaczymy na finansowanie nowych projektów. Zawsze emitujemy papiery trzyletnie, bo taki z reguły jest okres od rozpoczęcia do zakończenia poszczególnych inwestycji. Jeśli uda nam się zamknąć projekty wcześniej, to spłacamy zadłużenie przed terminem. W tym roku wystartujemy jeszcze przynajmniej z jednym lub dwoma projektami deweloperskimi – dodał Waldemar Wasiluk
W tym roku Victoria Dom wprowadziła już do sprzedaży dwie inwestycje. Osiedle Przy Parku na warszawskim Targówku (ul. Rembielińska) tworzą 3 ośmiopiętrowe budynki wielorodzinne, w których znajdzie się w sumie 127 mieszkań. W maju br. do sprzedaży wprowadzony został także drugi etap inwestycji Osiedla Classic na warszawskiej Białołęce, w pobliżu ulicy Modlińskiej i mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Realizacja całego projektu zakłada wybudowanie łącznie 267 lokali.