Unia dla wspólnot mieszkaniowych

1512

Środki unijne na inwestycje wspólnot mieszkaniowych w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

Getin Noble Bank uruchomił nowy program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot, który pozwala sfinansować preferencyjnym kredytem szeroki zakres inwestycji. Regionalne Programy Operacyjne wymagają aby minimalna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej wynosiła 25% ale szczególnie premiowane są inwestycje, w których oszczędności przekroczą 60%.

Zakres inwestycji objętych finansowaniem obejmuje w szczególności:

• izolację cieplną budynku

• wymianę okien i drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych

• montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem

• remont i przebudowę instalacji grzewczych (w tym wymianę i podłączenie do źródła ciepła)

• przebudowę wentylacji i klimatyzacji

• wyposażenie budynku w systemy zarządzania energią

• montaż instalacji OZE (kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych)

• instalację systemów pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy)

Jak działa mechanizm kredytowania ze środków unijnych?

Finansowanie składa się z dwóch części:

Pierwsza część to kredyt inwestycyjny na standardowych warunkach cenowych tj. WIBOR 3M + marża banku w wysokości 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje:

• 10% wartości inwestycji w województwie pomorskim

• 16% wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim

• 21% wartości inwestycji w województwie mazowieckim

Druga preferencyjna część to kredyt inwestycyjny, którego całkowite oprocentowanie wynosi 0,5 x WIBOR 3M, czyli na koniec jesienią 2018 całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0,86%. Getin Noble Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu. Uwaga! W przypadku inwestycji której oszczędności energetyczne przekraczają 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%.

Preferencyjna część finansowania obejmuje :

• 90% wartości inwestycji w województwie pomorskim

• 84% wartości inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim

• 79% wartości inwestycji w województwie mazowieckim

Wspólnota mieszkaniowa aplikująca o kredyt musi przygotować audyt energetyczny, który jest weryfikowany przez Getin Noble Bank. Następnie wspólnota podejmuje uchwały o planie gospodarczym uwzględniające zakres inwestycji oraz o zaciągnięciu kredytu, które wraz z wnioskiem kredytowym są składane w naszym banku.

Jakie korzyści uzyskuje wspólnota w porównaniu z mechanizmem kredytowania z premią termomodernizacyjną BGK?

Całkowite koszty finansowania inwestycji z wykorzystaniem opisanego mechanizmu są niższe od kredytów z premią termomodernizacyjną, im kredyt na dłuższy okres tym korzyści dla inwestora są wyższe. Przy założeniu, że całkowita wartość inwestycji wynosi 200.000 zł, zaś marża standardowych kredytów inwestycyjnych wynosi 2,7% różnica pomiędzy całkowitą kwotą spłaty kredytu z premią BGK, a kredytu ze środków RPO wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na korzyść kredytu ze środków RPO w zależności od województwa i okresu spłaty.

Na koniec maja 2018 to nie wszystkie korzyści dla wspólnot mieszkaniowych nad jakimi pracuje Getin Noble Bank. Trwają starania o pozyskanie dodatkowych środków dotacyjnych, które będzie można połączyć z premią termomodernizacyjną BGK oraz z finansowaniem inwestycji służących energooszczędności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ale na ten temat będziemy informowali w czerwcu 2018.

Czy poza wnioskiem kredytowym i dokumentami wspólnoty wymagany jest audyt energetyczny i projekt budowlany?

Audyt energetyczny jest wymagany gdyż musi wykazać zakres robót oraz szacunkowe zmniejszenie zużycia energii w budynku. Należy pamiętać, że zgodnie z wymaganiami RPO wymagane jest osiągnięcie wskaźnika efektu w postaci redukcji CO2 dlatego audyt musi być uzupełniony o dodatkową informację o szacowanym obniżeniu emisji CO2. RPO nakładają również specyficzne wymagania dla budynków korzystających ze scentralizowanego źródła ciepła lub w ramach modernizacji budujących lub modernizujących własne kotłownie czy przyłącza do ciepła sieciowego. Takie budynki muszą być wyposażone w urządzenia pomiarowe pozwalające na indywidualne rozliczenie zużycia ciepła. Wymaganie będzie spełnione jeśli zostaną zamontowane liczniki ciepła, a jeśli nie ma uzasadnienia ekonomicznego lub możliwości technicznych aby montować liczniki ciepła, to wystarczy montaż podzielników.

Projekt budowlany nie jest wymagany przez Getin Noble Bank ale należy przypomnieć, że w przypadku pewnych inwestycji remontowych Prawo budowlane wymaga przygotowania projektu budowlanego.

Zapraszamy zarządców, spółdzielców oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych do udziału w konferencjach poświęconych finansowaniu inwestycji w czasie których w przystępny sposób przedstawimy zasady finansowania i odpowiemy na pytania uczestników.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami wyspecjalizowanymi w kredytowaniu i obsłudze bieżącej wspólnot mieszkaniowych.