Słoneczniej nad budownictwem

1232
Budma 2014 2

Budma 2014 2

W polskim budownictwie słońce świeci lepiej niż przed rokiem. Widać to i na Budmie i w danych gospodarczych – podkreślił podczas Targów Budownictwa w Poznaniu główny inspektor nadzoru budowlanego.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma w Poznaniu po raz pierwszy odbywają się w nowym, wiosennym terminie. Ale jak podkreślił na konferencji prasowej Robert Dziwiński, główny inspektor nadzoru budowlanego słoneczne promienie widać nie tylko na poznańskim niebie. Liczba wystawców, ponad 1000 oraz odwiedzających już w pierwszym dniu targowym, nowoczesne technologie pokazują, że wszyscy liczą na ożywienie. Mamy się czym chwalić – uważają przedstawiciele resortu infrastruktury.
Pokazują to też dane statystyczne. W ubiegłym roku wydano w kraju 200 tys. pozwoleń na budowę. Do 10 marca tego roku – już 37.904, a w okresie zimowym tradycyjnie mamy pod tym względem spowolnienie. Jeśli tak dalej pójdzie, to główny inspektor nadzoru prognozuje znaczące przekroczenie liczby 200 tys. pozwoleń do końca roku.

Budma 2014 konferencja
Janusz Żbik, wiceminister infrastruktury i rozwoju poinformował o postępie prac komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego pracującej nad kompleksowym uregulowaniem procesów inwestycyjnych. Pod koniec marca komisja przekazać ma na ręce wicepremier i szefowej resortu Elżbiety Bieńkowskiej pierwszy projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wiceminister podkreślił w tym miejscu, że dzięki powstaniu dużego resortu infrastruktury i rozwoju w jednej ręce skupiono planowanie przestrzenne i planowanie regionalne. Jest zatem możliwe kompleksowe zajęcie się planowaniem.
Za miesiąc ma być podjęta decyzja o sposobie dalszego procedowania kodeksu. Być może zostanie on podzielony na dwie części: budowlaną oraz urbanistyczną. Jeszcze w tym roku pracujący nad dokumentem przekazaliby wicepremier Bieńkowskiej kodeks budowlany, aby mógł go jeszcze uchwalić parlament obecnej kadencji, wraz z przepisami przejściowymi i aktami wykonawczymi. Przedstawiciele resortu twierdzą, że na stworzenie dobrych regulacji systemowych potrzeba sporo czasu, konieczne jest bowiem wynegocjowanie wspólnych rozwiązań pomiędzy sprzecznymi interesami wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych.
Resort pracuje także nad implementacją dyrektyw unijnych dotyczących charakterystyk energetycznych budynków oraz materiałów budowlanych. Do półrocza dokumenty te powinny znaleźć się w Sejmie.
Wiceminister Żbik poinformował również, że w ministerstwie prowadzone są analizy na temat programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Odpowiadając na pytania stwierdził, że w projekcie nowego prawa budowlanego jest szereg uproszczeń dotyczących realizacji inwestycji, aby je przyspieszyć i zwiększyć dostępność. Te rozwiązania – zdaniem wiceministra – na pewno będą sprzyjać koniunkturze.
Dziennikarze pytali także o państwowe wsparcie działań ma rzecz efektywności energetycznej i programów termomodernizacji.
– Działania te związane są z nową perspektywa unijną. Tworzony jest krajowy plan działań związanych z promocją efektywności energetycznej. Teraz pieniędzy jest dwa razy więcej niż w starym budżecie – poinformował Tomasz Żuchowski, wicedyrektor Departamentu Budownictwa w MIiR. Teraz wsparcie finansowe skierowane może być także na mieszkalnictwo dla zwykłych obywateli, a nie tylko dla instytucji w ramach środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych.

Budma 2014 1

Budma 2014 3