Ruszyła budowa fabryki Volkswagena we Wrześni

1163
VW Wrzesnia kamien

VW Wrzesnia kamien

W czwartek 13 listopada w Białężycach koło Wrześni odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki Volkswagena.

W marcu tego roku koncern podjął decyzję o ulokowaniu pod Wrześnią fabryki produkującej pojazdy Crafter. W proces wyboru lokalizacji zaangażowany był m.in. samorząd województwa wielkopolskiego, który współpracował w tym zakresie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Inwestor rozważał kilka lokalizacji w Polsce, jednak finalnie warunki zaproponowane w Wielkopolsce okazały się najkorzystniejsze.
Odnosząc się do tego, we wrzesińskim ratuszu w obecności prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego mówił:
Cieszymy się, że możemy podzielić się radością z panem prezydentem. Radością z pozyskania dużej inwestycji, szczególnie zaś, że tym inwestorem jest Volkswagen. Volkswagen został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Taką wysoką ocenę pracy wystawiliśmy Volkswagenowi jakiś czas temu i cieszymy się, że Volkswagen również dobrze nas ocenia.
Marszałek podkreślił, że na tę decyzję złożyły się prace samorządu lokalnego – miasta Września, powiatu wrzesińskiego, województwa wielkopolskiego, agend rządowych i Ministerstwa Gospodarki. Dodał również:
Pozyskaliśmy dużego inwestora, który podjął ostateczną decyzję w oparciu o to, co w Wielkopolsce jest charakterystyczne – wysoki etos pracy, liczne kadry, dobrze przygotowane do pracy w nowoczesnych fabrykach oraz świetne zaplecze przemysłu motoryzacyjnego.
W negocjacjach z inwestorem ze strony województwa wielkopolskiego uczestniczył wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który wspólnie z pozostałymi instytucjami prezentował ofertę naszego regionu.
Za dwa lata na powierzchni 220 hektarów stanie jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkcji samochodów. Gdy zacznie działać pełną parą, każdego dnia z linii produkcyjnej zjeżdżać będzie blisko 390 dostawczych Crafterów.
Ta inwestycja to dowód zaufania do Polski. Szczególnie, że cała branża jest po latach posuchy na rynku motoryzacyjnym – mówił podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.
Wojewoda Piotr Florek przywiózł jak zwykle ponad 100-letnią, zabytkową cegłę pochodzącą z poznańskich fortyfikacji, która podobno przynosi inwestycjom szczęście.
Volkswagen wybuduje pod Wrześnią olbrzymi kompleks. Złożą się na niego hala budowy karoserii oraz hala montażu i lakiernia. Każda z nich będzie miała powierzchnię ok. 100 tys. mkw. To tyle co 13 boisk piłkarskich (niedawno podobnej wielkości obiekt wybudował Amazon w podpoznańskich sadach). Na terenie znajdzie się też park dostawców o powierzchni blisko 35 tys. mkw. Całość oplecie sieć dróg, do fabryki poprowadzona zostanie też bocznica kolejowa.
Mamy 24 miesiące, by zabudować teren o powierzchni 300 stadionów. Harmonogram jest ambitny, ale wierzmy, że uda się go zrealizować – powiedział Jens Ocksen, prezes Volkswagen Poznań.
Teren wybrany przez Volkswagena należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST–PARK i jest położony ok. 4 km od autostrady A2. Warto podkreślić, że z udziałem województwa wielkopolskiego została tam utworzona Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej – na ponad 300 hektarach obok fabryki powstaną parkingi, budynek straży pożarnej, specjalne centrum szkoleniowe oraz droga okrążająca strefę.
Działania z tego zakresu są ujęte w projekcie gminy Września „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie gminy Września”, który został włączony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu to prawie 35 mln zł. Decyzją zarządu województwa wielkopolskiego przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w wysokości ok. 17 mln zł.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe techniczne uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Września, które obejmuje m.in. budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 432 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2. W związku z inwestycją zmieniony został przebieg drogi wojewódzkiej nr 432. Przygotowane tereny będą mogły przyjąć kolejnych inwestorów, w tym kooperantów Volkswagena.
Według planów samochody dostawcze Crafter będą produkowane w Wielkopolsce od 2016 roku. Inwestycja przyczyni się do utworzenia ponad 2000 nowych miejsc pracy w samym zakładzie. Kolejne mają powstać w firmach kooperujących i usługach.
Lokalizacja fabryki samochodów użytkowych motoryzacyjnego giganta we Wrześni to przede wszystkim wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Wielkopolski, kontynuacja rozwoju jednej z najważniejszych specjalizacji regionalnych Wielkopolski (tzw. smart specjalizacji) – branży motoryzacyjnej. Budowa zakładu to także szansa na rozwój zarówno gminy Września (budowa nowych mieszkań, infrastruktury drogowej, wpływów z tytułu podatków), jak gmin i powiatów ościennych (rozwój infrastruktury komunikacyjnej dla przyszłych pracowników). Inwestycja oznacza również rozbudowę parku poddostawców, która zaowocuje pojawieniem się nowych inwestorów, zainteresowanych terenami leżącymi niedaleko fabryki VW, co będzie skutkowało powstaniem nowych miejsc pracy przy kolejnych inwestycjach.
Spodziewany jest także rozwój kadr regionalnych poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w zakresie najnowocześniejszych technologii w motoryzacji, zarówno na poziomie szkół zawodowych i techników w Poznaniu oraz we Wrześni, jak i na poziomie kształcenia wyższego – studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. Potencjał ludzki w gminach i powiatach ościennych Wrześni stanowił jeden z istotnych czynników wpływających na decyzję o lokalizacji fabryki. Według danych lokalnych samorządów w promieniu 40 km od Wrześni dostępność pracowników w wieku produkcyjnym wynosi ponad 250 tys. osób.