Prospekt ATAL S.A. złożony do KNF

1574
ATAL logo

ATAL logo

ATAL S.A., jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w kraju, w dniu 6 listopada złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zamierza zaoferować w ramach oferty publicznej do 6,5 mln nowych akcji serii E. Debiut spółki na rynku regulowanym GPW planowany jest w I kwartale 2015 roku.

Zgodnie z uchwałą nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATAL S.A. z dnia 27 października 2014 roku, przewiduje się publiczną emisję obejmującą do 6,5 mln nowych akcji zwykłych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie ATAL S.A. zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich wyemitowanych akcji, zarówno dotychczasowych serii B, C i D jak i nowej serii E, do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW.
Złożenie prospektu do KNF potwierdza silną pozycję ATAL S.A. na rynku deweloperskim. Planujemy ciągły rozwój naszej działalności na rynku polskim i kolejne inwestycje w kluczowych dla nas miastach. Pozyskane z rynku kapitałowego środki, które stanowią alternatywę dla kredytów bankowych, przeznaczymy na zakup atrakcyjnych gruntów oraz na realizację wybranych projektów deweloperskich. Pozwoli to na zwiększanie skali prowadzonej przez nas działalności – powiedział Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.
ATAL S.A. jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2013 roku spółka sprzedała 1301 mieszkań, co oznacza 66-proc. wzrost względem roku poprzedniego. Spółka odnotowała jednocześnie 282 mln złotych przychodu. W pierwszym półroczu bieżącego roku deweloper sprzedał 570 mieszkań, odnotowując 16-proc. wzrost sprzedaży.
Do tej pory skupialiśmy się na rozwoju i stworzeniu wysokiej jakości kultury organizacyjnej ATAL S.A. tak, byśmy mogli realizować więcej bardzo dobrych projektów mieszkalnych. Mamy świetną sytuację finansową, a wejście na Rynek Główny GPW traktujemy jako kolejny krok rozwoju firmy – dodaje Zbigniew Juroszek.
Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad 300 mln złotych. Obligacje wyemitowane przez ATAL S.A. od grudnia 2013 roku były notowane na rynku Catalyst. Spółka przeprowadziła do tej pory dwie emisje obligacji korporacyjnych, z których pozyskała łącznie 55 milionów złotych.
Efektem przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii E i uzyskania statusu spółki publicznej będzie zarówno pozyskanie nowych środków finansowych i wzmocnienie pozycji spółki, jak też pozyskanie nowych inwestorów oraz wzrost wiarygodności wobec partnerów handlowych – mówi Zbigniew Juroszek.
Oferującymi są Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą finansowym jest Raiffeisen Investment Polska. Badanie historycznych sprawozdań finansowych za lata 2011-2013 zostało przeprowadzone przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek, a badanie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku zostało przeprowadzone przez Grant Thornton Frąckowiak. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.