Program warszawskiego oddziału PZFD

1130
PZFD logo

PZFD logo

27 lutego w Pałacu Sobańskich odbyło się spotkanie Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem było ogłoszenie planu działań na rok 2013.

 

Kazimierz Kirejczyk, prezes firmy Reas, przedstawił tendencje dotyczące warszawskiego rynku mieszkaniowego i prognozy na rok bieżący. Uczestnikami spotkania, poza warszawskimi firmami deweloperskimi, byli przedstawiciele miasta Warszawy, Centrum im. Adama Smitha, firmy Amron, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Związku Banków Polskich oraz Związku Producentów Materiałów Budowlanych.
Jednym z kluczowych działań uwzględnionych w planie na rok bieżący jest zacieśnianie współpracy z przedstawicielami władz Warszawy w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów mieszkaniowych miasta oraz związanych z procesem planowania nowych inwestycji i przestrzeni miejskich oraz współpracę w zakresie racjonalizacji działań związanych z rozbudową infrastruktury czy planowaniem przestrzennym. Jak podkreśla Paweł Putkowski, prezes Oddziału Warszawskiego PZFD program Oddziału ma za zadanie koncentrować się przede wszystkim na lokalnej specyfice i problemach, jakie napotykają deweloperzy działający na terenie województwa mazowieckiego.
Efektem nawiązanego porozumienia z władzami Warszawy, jest powołanie zespołu ds. infrastruktury miejskiej i planowania przestrzennego. Zespół wypracowuje konkretne rozwiązania w poszczególnych obszarach warszawskich (obecnie jest to rejon Bemowa), dotyczące m.in.:
·         planów zagospodarowania przestrzennego;
·         kierunków rozwoju infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej oraz regułami udziału prywatnych inwestorów w tych inwestycjach;
·         kierunków rozbudowy sieci ciepłowniczej;
·         realizacji infrastruktury drogowej oraz kształtowania układu komunikacyjnego.

Oddział Warszawski PZFD jest lokalną inicjatywą Polskiego Związku Firm Deweloperskich – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej grono ponad stu deweloperów w Polsce, której misją jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego.