Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy powiększa się

1168
PPTP otwarcie Tomasz Kayser

PPTP otwarcie Tomasz Kayser

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy powiększył się o 5600 m kw. powierzchni w kolejnym segmencie B. To pierwszy w Poznaniu zakończony projekt, zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 22,6 mln zł, z czego 18,5 mln zł to preferencyjna pożyczka pochodząca z tego unijnego funduszu. Inwestycję uroczyście oddano do użytku.
23 października 2014 r. oficjalnie otwarto drugi z trzech zaplanowanych budynków Poznańskiego Parku Technologiczno–Przemysłowego na Dębcu.
Budynek powstał w bardzo szybkim tempie. Od podpisana umowy do oficjalnego otwarcia minęło zaledwie 15 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 22,6 mln. zł, przy czym pożyczka pokryła 75 proc. tej kwoty, tj. 18,5 mln zł.
– Istotą funduszu zwrotnego JESSICA jest wspieranie możliwości rozwojowych miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez rewitalizację. Dokładnie takim przedsięwzięciem jest Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, inwestycja, której jednym z celów jest uporządkowanie przestrzeni miasta – mówi Marcin Michalski, dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą Banku Gospodarstwa Krajowego, który dysponuje funduszem.
– Pierwszy etap budowy PPTP polegał na rewitalizacji istniejących budynków, a kolejnym było oddanie do użytku nowoczesnego biurowca z przestrzenią inkubatorową – mówi Grzegorz Michalski, prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, inwestora i realizatora projektu. – Dziś oficjalnie oddajemy drugi z trzech planowanych budynków, o powierzchni blisko 5600 m kw. Trwają również prace budowlane przy ul. Za Bramką, gdzie powstaje biurowiec o powierzchni 4344 m kw. będący częścią PPTP – dodaje prezes Michalski.
Pierwszym najemcą budynku będzie Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta. Przeprowadzi się z secesyjnej kamienicy przy ul. Matejki, która nie odpowiada jednak potrzebom tysięcy przedsiębiorców odwiedzających wydział.
– PPTP to nowoczesny obiekt stworzony z myślą o przedsiębiorcach i ich potrzebach, działa tu inkubator przedsiębiorczości wspierający młodych przedsiębiorców. W budynku będzie się także znajdował funkcjonujący przy Wydziale Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, którego działania adresowane są do przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Liczymy na efekt synergii i jeszcze lepszą współpracą pomiędzy naszym wydziałem a parkiem. Zaplecze parkingowe pozwoli naszym klientom na swobodne pozostawienie auta. Atutem jest też architektura budynku pozwalająca na stworzenie nowoczesnej sali obsługi interesanta – ocenia Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM.
PPTP segm. B otw. 3
Segment B wyposażono w rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną oraz w systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Budynek ma 7 kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 5564 m kw., z parkingiem podziemnym na 25 samochodów i miejscami dla rowerów. Na każdym z czterech pięter najmujący mają do dyspozycji 865 m kw. powierzchni biurowej. Dodatkowo na parterze oddano do użytku 750 m kw., a na piętrze piątym – 589 m kw. Architektura budynku umożliwia dowolną aranżację powierzchni. Na ostatniej kondygnacji, w jej zachodniej części, znajduje się taras rekreacyjny dostępny dla wszystkich użytkowników.
Projekt biurowca opracowała pracownia Aspa Zapa, zaś jego wykonawcą był Marbud.
– Cieszy, że Poznań odzyskuje kolejne miejsca w przestrzeni publicznej. Dębiec nabiera wyglądu odpowiadającego jego potencjałowi. Parki naukowo-technologiczne i przemysłowe są wyrazem potrzeb współczesności i dobrze, że u nas powstają. To miejsca wspierania przedsiębiorców, innowacyjnych, nowych firm. Tak się rozwija gospodarka Poznania – podkreślił wiceprezydent Tomasz Kayser. – A JESSICA jest wzorcem jak wykorzystywać fundusze unijne.
Według pierwotnej koncepcji na działce przy ul. 28 czerwca 1956 r. miały powstać trzy powiązane ze sobą strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna. Dwie z tych funkcji już działają: biurowa i inkubacyjna. W grudniu przyszłego roku zostanie oddany budynek przy ul. Za Bramką, a w kolejnych latach powstanie jeszcze segment C o powierzchni ponad 5000 m kw.
Łączna wartość całego projektu, który zostanie ukończony w 2015 roku, to blisko 97 mln zł, z czego blisko 65,5 mln zł to środki pochodzące z unijnych źródeł finansowania projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i inicjatywy JESSICA. Miasto Poznań ma ich najwięcej w Polsce – jak podkreślił prezes Grzegorz Michalski.

***

POZNAŃSK PARK TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWY (PPTP)

Teren nieruchomości przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na Dębcu o powierzchni 1,34 hektara, na której zlokalizowany jest Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, stanowi dawny zespół budynków poprzemysłowych. Proces tworzenia PPTP rozpoczął się w 2007 r. od wniesienia przez miasto gruntu do spółki. Zaczęła ona inwestować od wyremontowania jednego ze starych biurowców. Następnie w ciągu 4 lat wybudowano od podstaw dwa biurowce.
Dogodna lokalizacja PPTP stwarza wiele możliwości i jest atutem inwestycji. Poznański Park Technologiczno Przemysłowy jest położony w odległości 3 min. od węzła autostrady A2 Luboń/Dębina (Berlin 280 km, Warszawa 300 km) i zaledwie 30 minut od lotniska Ławica (15 km). Przebiegające w pobliżu główne arterie dzielnicy zapewniają dobre połączenie z całym miastem – 15 minut do centrum (4 km), 10 min (3 km) do zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, z liniami autobusowymi i pobliską pętlą tramwajową, uzupełniają świetny dojazd samochodem.

FUNDUSZE JESSICA

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. To europejska inicjatywa finansowego wspierania rewitalizacji miast, nowego zagospodarowywania terenów problemowych, poprzemysłowych czy powojskowych. JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach, o symbolicznym oprocentowaniu. Oznacza to, że inwestor musi praktycznie zwrócić jedynie pożyczony kapitał.
Spośród ponad 80 umów podpisanych przez BGK na pożyczki z programu JESSICA, 34 dotyczą Wielkopolski. Województwo jest więc absolutnym liderem pod tym względem (w Wielkopolsce podpisano pierwszą umowę JESSICA w Europie). Natomiast PPTP znalazł się w grupie 5 najlepszych projektów w kraju wyróżnionych niedawno przez BGK.