Plac Małachowskiego – przyjazny i ponadczasowy

1067
plac Małachowskiego Kościół Św Trójcy

plac Małachowskiego Kościół Św Trójcy

W piątek, 28 lutego, Zarząd Terenów Publicznych formalnie ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Uczestniczący w konkursie architekci i urbaniści mają możliwość zaproponowania nowej kompleksowej wizji zagospodarowania stołecznej przestrzeni – otwartej na mieszkańców i eksponującej ponadczasowość architektury budynków okalających plac.

Sąd konkursowy, któremu przewodniczy wybitny architekt Andrzej M. Chołdzyński, wybierze najlepszy koncept do końca czerwca. Organizatorom konkursu zależy na urządzeniu placu miejskiego z prawdziwego zdarzenia. Powinno to być miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom, z przestrzenią do organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych, odpowiednio akcentujące architektoniczną i funkcjonalną rolę zabytkowych gmachów sąsiadujących z placem.
Przygotowując swoje propozycje, uczestnicy powinni brać pod uwagę formalne wymogi stawiane m.in. przez stołecznego konserwatora zabytków, inżyniera ruchu i uwzględniać tezy wynikające z raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje społeczne. Sąd konkursowy oceni m.in. trafność rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca z podkreśleniem funkcji istniejących obiektów jako dziedzictwa architektury, ich funkcjonalność, ponadczasowość, dającą szansę na trwałe pozostanie w kulturze materialnej miejsca oraz ekonomikę i koszty eksploatacyjne.
Organizator – Zarząd Terenów Publicznych – przyzna laureatom nagrody pieniężne: 40.000 zł za I miejsce, 20.000 zł za II miejsce, 10.000 zł za III miejsce i dwa wyróżnienia, w łącznej wysokości 10.000 zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dostarczyć do 14 marca, a termin składania prac konkursowych mija 17 czerwca. Wyniki konkursu poznamy do końca czerwca. Organizator zaplanował również wystawę prac i dyskusję pokonkursową.
Ogłaszany konkurs jest efektem 3 lat pracy koalicji pięciu instytucji: Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy oraz firmy HOCHTIEF Development Poland rewitalizującej kamienice: Raczyńskich i przy ulicy Mazowieckiej 2/4. Szczegółowy regulamin, wszystkie informacje i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie www.ztp.waw.pl