PHN i HOCHTIEF Development Poland podpisały umowę o współpracy

1105
PHN-Hochtief umowa

PHN-Hochtief umowa

Notowany na giełdzie w Warszawie Polski Holding Nieruchomości S.A. – jeden z największych pod względem wartości portfela podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce i firma deweloperska HOCHTIEF Development – spółka zależna HOCHTIEF Projektentwicklung, która w ciągu 22 lat funkcjonowania na światowym rynku oddała do użytku ponad 160 inwestycji wartych niemal 6 mld euro, podpisały dziś umowę dotyczącą zamiaru realizacji projektu biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.

Współpraca polegać będzie na objęciu przez HOCHTIEF Development Poland Sp. z o.o. 50 proc. udziałów w spółce celowej należącej do PHN S.A., w której będzie znajdować się powyższa nieruchomość przeznaczona pod projekt.
Sygnowany dziś dokument jest elementem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd PHN S.A. strategii, która zakłada koncentrowanie działalności na nieruchomościach komercyjnych z istotnym udziałem nowoczesnych powierzchni biurowych o standardzie klasy A i B+ oraz powierzchni handlowych i logistycznych. Chcemy realizować niektóre projekty inwestycyjne we współpracy z doświadczonymi deweloperami, takimi jak np. HOCHTIEF Development, w formule joint venture – powiedział Artur Lebiedziński, członek Rady Nadzorczej PHN S.A. delegowany do sprawowania funkcji prezesa zarządu.
Długoterminowy cel, który nam przyświeca to uzyskanie nowoczesnych obiektów najwyższej klasy, które będą zapewniać stabilne źródło przychodów – dodał Paweł Laskowski-Fabisiewicz, wiceprezes PHN S.A.
PHN S.A. zapewni grunt przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. Firma HOCHTIEF Development Poland, jako spółka zależna HOCHTIEF Development będzie odpowiedzialna za całościową realizację kompleksu.
Zapewniam, że zagwarantujemy najwyższą jakość współpracy z naszym partnerem, wykorzystując doświadczenie zdobyte w ramach 15-letniej działalności naszej firmy, której efektem jest chociażby oddanie do użytku z sukcesem przyjętych przez rynek takich projektów jak Rondo 1 czy Lipowy Office Park – podkreślił Piotr Stark, członek zarządu HOCHTIEF Development Poland.
Na mocy podpisanej umowy joint venture powstanie inwestycja optymalna od strony ekonomicznej i funkcjonalnej,
doskonale odpowiadająca zapotrzebowaniu rynku.