Nowoczesne centrum sportowe powstanie w Pruszczu Gdańskim

1183
Pruszcz basen

Pruszcz basen

Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański na finansowanie budowy basenu miejskiego wraz z pełną infrastrukturą. To już druga inwestycja BOŚ Banku realizowana w tym województwie wykorzystująca środki z unijnej Inicjatywy JESSICA, a piąta w kraju.

 

 Wartość całego przedsięwzięcia w Pruszczu Gdańskim to ponad 23,5 mln zł, z czego 12,6 mln zł to wartość preferencyjnej pożyczki, jakiej udzieli BOŚ.

Planowana inwestycja zakłada stworzenie pływalni o funkcjach sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem techniczno-sportowym. Poza basenem w obiekcie zlokalizowany zostanie zespół saun, sale sportowe, widownia na ponad 100 osób oraz kawiarnia z widokiem na halę basenową. W ramach projektu nastąpi też zagospodarowanie otoczenia budynku wraz z uporządkowaniem okolicznej zieleni.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 23,5 mln zł, z czego 12,6 mln zł to środki pochodzące z Inicjatywy JESSICA. Pozostałą część kwoty stanowią środki własne Inwestora oraz fundusze uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcom udostępnione zostanie nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ze zróżnicowaną ofertą zajęć dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych. Dno basenu będzie regulowane, aby dostosować możliwości obiektu do umiejętności i wieku jego użytkowników. To pierwsza tego typu pływalnia w województwie pomorskim. Projekt powstał w pracowni PTASZYŃSKI–RUBIN ARCHITEKCI, Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin.

Bank Ochrony Środowiska jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich identyfikuje, analizuje i ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz finansuje miejskie projekty zgodnie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. BOŚ Bank został wybrany w otwartej procedurze przetargowej do zarządzania funduszem w miastach województwa pomorskiego – poza Trójmiastem i Słupskiem – w wysokości ok. 68 mln zł. Oprócz środków JESSICA, BOŚ przeznaczył na współfinansowanie tych samych inwestycji dodatkowe 100 mln zł ze środków własnych.

W całej Polsce BOŚ zarządza kwotą ponad 384 mln zł, udostępniając jednocześnie środki własne w wysokości 575 mln zł.

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.